Początek strony

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Polsce. Informacja sygnalna za II półrocze 2019 roku

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Polsce. Informacja sygnalna za II półrocze 2019 roku

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 9 marca 2020, 10:10
  • Dane na dzień: 9 marca 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Sekcja Zaklasyfikowanie Grupa elementarna
DEFICYT zawód deficytowy Ankieterzy
DEFICYT zawód deficytowy Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
DEFICYT zawód deficytowy Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food
DEFICYT zawód deficytowy Specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych
DEFICYT zawód deficytowy Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych
DEFICYT zawód deficytowy Agenci i administratorzy nieruchomości
DEFICYT zawód deficytowy Kierownicy do spraw finansowych
DEFICYT zawód deficytowy Farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
DEFICYT zawód deficytowy Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
DEFICYT zawód deficytowy Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
DEFICYT zawód deficytowy Lektorzy języków obcych
DEFICYT zawód deficytowy Sekretarze prawni
DEFICYT zawód deficytowy Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
DEFICYT zawód deficytowy Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy
DEFICYT zawód deficytowy Magazynierzy i pokrewni
DEFICYT zawód deficytowy Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
DEFICYT zawód deficytowy Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr
DEFICYT zawód deficytowy Kierownicy do spraw budownictwa
DEFICYT zawód deficytowy Urzędnicy do spraw świadczeń społecznych
DEFICYT zawód deficytowy Kierownicy w gastronomii