Początek strony

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Polsce. Informacja sygnalna za I półrocze 2020 roku

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Polsce. Informacja sygnalna za I półrocze 2020 roku

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 23 października 2020, 05:59
  • Dane na dzień: 23 października 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Sekcja Zaklasyfikowanie Grupa elementarna
DEFICYT zawód deficytowy Osoby dozoru ruchu w górnictwie
NADWYŻKA zawód nadwyżkowy Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby
NADWYŻKA zawód nadwyżkowy Technicy rolnictwa i pokrewni
NADWYŻKA zawód nadwyżkowy Rybacy morscy
NADWYŻKA zawód nadwyżkowy Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych
NADWYŻKA zawód nadwyżkowy Filozofowie, historycy i politolodzy
NADWYŻKA zawód nadwyżkowy Pracownicy usług domowych
NADWYŻKA zawód nadwyżkowy Ekonomiści
NADWYŻKA zawód nadwyżkowy Rolnicy upraw polowych
NADWYŻKA zawód nadwyżkowy Dietetycy i żywieniowcy
NADWYŻKA zawód nadwyżkowy Hodowcy ryb
NADWYŻKA zawód nadwyżkowy Rolnicy upraw mieszanych
NADWYŻKA zawód nadwyżkowy Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów
NADWYŻKA zawód nadwyżkowy Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni
NADWYŻKA zawód nadwyżkowy Kaletnicy, rymarze i pokrewni
NADWYŻKA zawód nadwyżkowy Operatorzy centrali telefonicznych
NADWYŻKA zawód nadwyżkowy Nauczyciele akademiccy
NADWYŻKA zawód nadwyżkowy Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni
NADWYŻKA zawód nadwyżkowy Jubilerzy, złotnicy i pokrewni
NADWYŻKA zawód nadwyżkowy Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów