Początek strony

Bezrobotni, oferty pracy oraz mierniki stosowane w monitoringu w I półroczu 2020 roku według elementarnych grup zawodów

Bezrobotni, oferty pracy oraz mierniki stosowane w monitoringu w I półroczu 2020 roku według elementarnych grup zawodów

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 23 października 2020, 05:59
  • Dane na dzień: 23 października 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Kod Elementarne grupy zawodów Bezrobotni ogółem napływ w okresie Bezrobotni ogółem odpływ w okresie Bezrobotni ogółem stan na koniec okresu Bezrobotni długotrwale stan na koniec okresu Napływ ofert pracy w okresie CBOP (PUP+OHP+EURES) Napływ ofert pracy w okresie Internet Napływ ofert pracy w okresie OHP (CBOP) Stan ofert na koniec poprzedniego okresu CBOP (PUP+OHP+EURES) i Internet Odsetek ofert subsydiowanych w CBOP (PUP+OHP+EURES) (%) Odsetek miejsc aktywizacji zawodowej (%) Średniomiesięczna liczba bezrobotnych w danej gr. zawodów Średniomiesięczna liczba ofert pracy w danej gr. zawodów Mierniki wskaźnik dostępności ofert pracy Mierniki wskaźnik długotrwałego bezrobocia Mierniki wskaźnik płynności bezrobotnych Deficyt/ równowaga/ nadwyżka* rok Czy uwzględniono w inf. sygnalnej Wartość wskaźnika struktury sumy bezrobotnych i ofert pracy
0110 Oficerowie sił zbrojnych 24 11 37 13 0 0 0 0 0.00 32.5000 0.0000 35.1351 0.4583 - Nie 0.0000314071
0210 Podoficerowie sił zbrojnych 7 3 9 1 0 0 0 0 0.00 7.0000 0.0000 11.1111 0.4286 - Nie 0.0000067646
0310 Żołnierze szeregowi 543 414 612 185 2 0 0 0 0.00 0.00 553.0000 0.3333 1659.0000 30.2288 0.7624 - Nie 0.0005347268
1111 Przedstawiciele władz publicznych 7 6 13 5 0 0 0 0 0.00 12.6667 0.0000 38.4615 0.8571 - Nie 0.0000122407
1112 Wyżsi urzędnicy administracji rządowej 21 14 31 11 0 44 0 3 0.00 27.6667 10.3333 2.6774 35.4839 0.6667 - Nie 0.0000367222
1113 Wyżsi urzędnicy władz samorządowych 25 11 24 5 4 0 0 1 0.00 0.00 19.0000 1.6667 11.4000 20.8333 0.4400 - Nie 0.0000199717
1114 Zawodowi działacze organizacji członkowskich 6 3 8 3 1 0 0 0 100.00 100.00 6.8333 0.1667 41.0000 37.5000 0.5000 - Nie 0.0000067646
1120 Dyrektorzy generalni i zarządzający 1056 762 1763 700 345 882 2 242 4.64 1.74 1604.8333 446.5000 3.5943 39.7050 0.7216 - Nie 0.0019823547
1211 Kierownicy do spraw finansowych 171 130 228 73 329 1057 0 223 1.22 0.00 215.5000 454.0000 0.4747 32.0175 0.7602 - Nie 0.0006469872
1212 Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 154 110 211 65 338 289 0 62 1.18 0.89 184.3333 166.5000 1.1071 30.8057 0.7143 - Nie 0.0003390361
1213 Kierownicy do spraw strategii i planowania 349 242 536 193 65 201 0 120 9.23 1.54 475.6667 164.3333 2.8945 36.0075 0.6934 - Nie 0.0006184792
1219 Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 607 425 825 284 491 1351 0 377 1.22 0.61 732.0000 684.0000 1.0702 34.4242 0.7002 - Nie 0.0013683852
1221 Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży 977 642 1323 434 169 2046 1 488 10.06 2.96 1188.0000 857.1667 1.3860 32.8042 0.6571 - Nie 0.0019763954
1222 Kierownicy do spraw reklamy i public relations 51 35 80 31 6 0 0 2 0.00 0.00 68.0000 3.0000 22.6667 38.7500 0.6863 - Nie 0.0000686125
1223 Kierownicy do spraw badań i rozwoju 50 36 69 23 54 318 0 50 3.70 1.85 62.0000 112.0000 0.5536 33.3333 0.7200 - Nie 0.0001681490
1311 Kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie 29 23 42 17 14 47 0 12 7.14 0.00 35.1667 22.1667 1.5865 40.4762 0.7931 - Nie 0.0000554054
1312 Kierownicy produkcji w zakładach akwakultury i rybołówstwie 1 2 1 0 0 0 0 0 0.00 1.3333 0.0000 0.0000 2.0000 - Nie 0.0000012885
1321 Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej 383 287 449 110 433 974 0 192 2.31 0.46 398.3333 426.5000 0.9340 24.4989 0.7493 - Nie 0.0007970973
1322 Kierownicy w górnictwie 7 6 13 9 17 0 0 4 0.00 0.00 12.8333 6.8333 1.8780 69.2308 0.8571 - Nie 0.0000190054
1323 Kierownicy do spraw budownictwa 331 282 526 221 362 1022 1 275 4.14 1.38 509.5000 505.6667 1.0076 42.0152 0.8520 - Nie 0.0009810304