Rejestr fundacji nadzorowanych przez Ministra Klimatu

Rejestr fundacji, dla których Minister Klimatu został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organ nadzoru

Słowa kluczowe: środowisko, ochrona środowiska, fundacja, trzeci sektor, ngo, Ministerstwo Klimatu, Minister Klimatu, klimat

Dane

Sortuj według: