Początek strony

Rejestr przedsiębiorstw i operatorów (halony, substancje kontrolowane)

Rejestr przedsiębiorstw i operatorów, którym udzielono autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowe substancje oraz przedsiębiorstw stosujących substancje kontrolowane w charakterze substratów oraz przedsiębiorstw prowadzących niszczenie substancji kontrolowanych.

Słowa kluczowe: halony, substancje, nowe substancje, substancje kontrolowane, Ministerstwo Klimatu

Sortuj według: