Początek strony

Rejestr przedsiębiorstw i operatorów (halony, substancje kontrolowane)

Rejestr przedsiębiorstw i operatorów, którym udzielono autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowe substancje oraz przedsiębiorstw stosujących substancje kontrolowane w charakterze substratów oraz przedsiębiorstw prowadzących niszczenie substancji kontrolowanych.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 23 lutego 2021, 08:54
  • Dane na dzień: 23 lutego 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
L.p. Nazwa przedsiębiorstwa lub operatora Cecha Ulica Nr budynku Kod pocztowy Miejscowość Numer telefonu (jeśli go posiada) Adres poczty elektronicznej (jeśli go posiada) Adres strony internetowej przedsiębiorstwa lub operatora (jeśli ją posiada) Nazwy chemiczne nowych substancji Rodzaj zastosowania nowej substancji (w przypadku gdy przedsiębiorstwo jest stosującym te substancje) Przedsiębiorstwo jest producentem nowych substancji Przedsiębiorstwo jest stosującym nowe substancje Przedsiębiorstwo jest wprowadzającym nowe substancje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Przedsiębiorstwo stosuje substancje kontrolowane w charakterze substratów Przedsiębiorstwo prowadzi niszczenie substancji kontrolowanych Przedsiębiorstwo lub operator, któremu udzielono autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych Uwagi
1 SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. ul. Koksownicza 16 42-523 Dąbrowa Górnicza 326395000 odpady@sarpi.pl www.sarpi.pl null null null null null null TAK null null
2 SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o. ul. Szelągowska 30 61-626 Poznań 618290100 biuro@sial.com www.sigma-aldrich.com Dibromodifluorometan (halon-1202), 1-bromopropan (bromek n-propylu), bromoetan (bromek etylu), trifluorojodometan (jodek trifluorometylu), chlorometan (chlorek metylu). null null null TAK null null null null
3 ORLEN Laboratorium S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock 242568132 wioletta.gorska-wlodarczyk@orlen.pl www.orlenlaboratorium.pl Chlorometan (chlorek metylu) Zastosowanie laboratoryjne i analityczne null TAK null null null null Przekształcenie ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. na ORLEN Laboratorium S.A. zgodnie z informacją z dnia 2016-08-11
4 P.U. Poż-Pliszka Sp. z o.o. ul. Miałki Szlak 52 80-717 Gdańsk 692420350 kpliszka@pliszka.pl www.pliszka.pl null null null null null null null TAK Zmiana adresu P.U. Poż-Pliszka Sp. z o. o. zgodnie z informacją z dnia 2017-07-26
5 Savi Technologie sp. z o.o. sp.k ul. Wolności 20 51-580 Psary 713887730 magdalena.kaczmarek@savitechnologie.pl www.savitechnologie.pl null null null null null null null TAK null
6 Politechnika Warszawska pl. Politechniki 1 00-661 Warszawa 222346241 jacek.janowski@pw.edu.pl www.bip.pw.edu.pl Bromek n-propylu, chlorek metylu Zastosowanie laboratoryjne i analityczne null TAK null null null null null
7 Uniwersytet Wrocławski pl. Uniwersytecki null 50-137 Wrocław 713752303 kanclerz@uwr.edu.pl www.uwr.edu.pl Bromoetan, 1-bromopropan Zastosowanie laboratoryjne i analityczne oraz stosowanie w charakterze substratów null TAK null TAK null null null
8 Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 24 31-007 Kraków 126633882 patrycja.telejko@uj.edu.pl null Bromoetan Zastosowanie laboratoryjne i analityczne null TAK null null null null null
9 LGC Standards Sp. z o. o. ul. Ogrodowa 27/29 05-092 Kiełpin 227513141 pl@lgcgroup.com www.lgcstandards.com Bromoetan, 1-bromopropan, Chlorometan (chlorek metylu), trifluorojodometan (jodek trifluorometylu), dibromodifluorometan Zastosowanie laboratoryjne i analityczne null null TAK null null null null
null null null null null null null null null null null null null null null null null null null