Początek strony

Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia

Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia (KRAZ) prowadzony jest zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietna 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wyszukiwanie agencji zatrudnienia można realizować po województwie lub danych agencji zatrudnienia.

Słowa kluczowe: wup, mpips, agencja zatrudnienia, podmiot prowadzący agencję zatrudnienia, kraz, stor, standard API