Początek strony

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - dane za III kwartał 2017 r.

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 26 lutego 2018, 11:12
  • Dane na dzień: 26 lutego 2018
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego