Początek strony

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - dane za IV kwartał 2018

arkusz kalkulacyjny

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 17 czerwca 2019, 12:07
  • Dane na dzień: 14 czerwca 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego