Początek strony

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - dane za IV kwartał 2016 r.

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 24 czerwca 2017, 12:44
  • Dane na dzień: 24 czerwca 2017
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego