Początek strony

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - dane za IV kwartał 2015 r.

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 16 marca 2016, 10:31
  • Dane na dzień: 16 marca 2016
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego