Początek strony

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA - dane za IV kwartał 2019

Arkusz kalkulacyjny

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 1 lipca 2020, 07:53
  • Dane na dzień: 1 lipca 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego