Początek strony

Inwestycje sportowe dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2016 r.

Wsparcie realizacji inwestycji sportowych możliwe jest dzięki państwowemu funduszowi celowemu, jakim jest Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Fundusz ten utworzony został na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471), zgodnie z którą 77% wpływów z dopłat do stawek w grach losowych stanowi przychód Funduszu. Ze środków Funduszu Ministerstwo Sportu i Turystyki...

Sortuj według: