Początek strony

Link do strony umożliwiającej pobranie aktualnych danych w postaci pliku XML lub CSV.

Link do strony Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL). Użytkownik może uzyskać informacje na temat podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym:

  • Podmiotów leczniczych,
  • Indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów,
  • Indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych,
  • Indywidualnych...
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 24 marca 2021, 07:07
  • Dane na dzień: 24 marca 2021
  • Typ zasobu: strona internetowa
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego