Początek strony

Link umożliwiający pobranie raportu wygenerowanego na podstawie danych rejestrowych wszystkich działających podmiotów z systemu RPWDL na godzinę 00:00 bieżącego dnia. Format danych - CSV.

Link do zasobu umożliwiającego pobranie danych rejestrowych wszystkich działających podmiotów. Format danych - CSV.

  • Poziom otwartości danych: 0
  • Data udostępnienia: 25 marca 2021, 07:25
  • Dane na dzień: 25 marca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego