Rejestr zawartych umów - Ministerstwo Klimatu

Rejestr zawartych umów cywilno-prawnych przez Ministerstwo Klimatu (do 15.11.2019 r. Ministerstwo Środowiska), począwszy od 2017 r.

Słowa kluczowe: rejestr, kontrahenci, rejestr umów, umowa, Ministerstwo Klimatu