Wykaz jednostek naukowych

Wykaz zawiera jednostki naukowe - prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe: a) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 z późn. zm.), b) instytuty badawcze, c) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej...

Dane

Sortuj według: