Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Rejestr zawierający informacje o osobach, które uzyskały uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Zestawienie zawiera imię i nazwisko geodety, imię ojca oraz daty uzyskania uprawnień w poszczególnych zakresach. Niezależnie dane można przeglądać i wyszukiwac na stronie internetowej http://www.gugik.gov.pl/uprawnienia-zawodowe/znajdz-geodete

Słowa kluczowe: rejestr, geodeta, uprawnienia zawodowe, prace geodezyjne, kartografia, geodezja