Plan wydatków Resortu Finansów na 2020 r. - po nowelizacji

Zagregowany plan wydatków resortu finansów na 2020 rok po nowelizacji - plik w formacie XLSX

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 4 listopada 2020, 11:27
  • Dane na dzień: 4 listopada 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania: Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.
Ilość wyników na stronie:
Budzet Dzial Rozdzial Wyszczegolnienie Pochodzenie_srodkow Kwota_planu (w tys. zł)
Budżet państwa 150 - Przetwórstwo przemysłowe 15011 - Rozwój przedsiębiorczości pozostałe wydatki bieżące Środki budżetowe 320640
Budżet państwa 150 - Przetwórstwo przemysłowe 15018 - Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych pozostałe wydatki bieżące Środki budżetowe 847
Budżet państwa 550 - Hotele i restauracje 55003 - Bary mleczne dotacje i subwencje Środki budżetowe 21000
Budżet państwa 750 - Administracja publiczna 75001 - Urzędy nacz. i central. organów admin. rząd. pochodne od wynagrodzeń Środki budżetowe 53298
Budżet państwa 750 - Administracja publiczna 75001 - Urzędy nacz. i central. organów admin. rząd. pochodne od wynagrodzeń Środki UE 3490
Budżet państwa 750 - Administracja publiczna 75001 - Urzędy nacz. i central. organów admin. rząd. pozostałe wydatki bieżące Środki budżetowe 44965
Budżet państwa 750 - Administracja publiczna 75001 - Urzędy nacz. i central. organów admin. rząd. świadczenia dla os. fiz. Środki budżetowe 1685
Budżet państwa 750 - Administracja publiczna 75001 - Urzędy nacz. i central. organów admin. rząd. wydatki majątkowe Środki budżetowe 13820
Budżet państwa 750 - Administracja publiczna 75001 - Urzędy nacz. i central. organów admin. rząd. wynagrodzenia Środki budżetowe 321295
Budżet państwa 750 - Administracja publiczna 75001 - Urzędy nacz. i central. organów admin. rząd. wynagrodzenia Środki UE 17729
Budżet państwa 750 - Administracja publiczna 75008 - Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi pochodne od wynagrodzeń Środki budżetowe 737010
Budżet państwa 750 - Administracja publiczna 75008 - Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi pochodne od wynagrodzeń Środki UE 4882
Budżet państwa 750 - Administracja publiczna 75008 - Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi pozostałe wydatki bieżące Środki budżetowe 686536
Budżet państwa 750 - Administracja publiczna 75008 - Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi świadczenia dla os. fiz. Środki budżetowe 61707
Budżet państwa 750 - Administracja publiczna 75008 - Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi wydatki majątkowe Środki budżetowe 79245
Budżet państwa 750 - Administracja publiczna 75008 - Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi wynagrodzenia Środki budżetowe 4762969
Budżet państwa 750 - Administracja publiczna 75008 - Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi wynagrodzenia Środki UE 25039
Budżet państwa 750 - Administracja publiczna 75024 - Działalność Krajowej Szkoly Skarbowości pochodne od wynagrodzeń Środki budżetowe 2253
Budżet państwa 750 - Administracja publiczna 75024 - Działalność Krajowej Szkoly Skarbowości pochodne od wynagrodzeń Środki UE 2
Budżet państwa 750 - Administracja publiczna 75024 - Działalność Krajowej Szkoly Skarbowości pozostałe wydatki bieżące Środki budżetowe 18027