Plan dochodów Resortu Finansów na 2020 r. - po nowelizacji

Zagregowany plan dochodów resortu finansów na 2020 rok po nowelizacji - plik w formacie XSLX

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 4 listopada 2020, 11:29
  • Dane na dzień: 4 listopada 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania: Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.
Ilość wyników na stronie:
Dzial Rozdzial Kwota_planu (w tys. zł)
150 - Przetwórstwo przemysłowe 15011 - Rozwój przedsiębiorczości 90
150 - Przetwórstwo przemysłowe 15018 - Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych 2000
750 - Administracja publiczna 75001 - Urzędy nacz. i central. organów admin. rząd. 18357
750 - Administracja publiczna 75008 - Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi 19497
750 - Administracja publiczna 75024 - Działalność Krajowej Szkoly Skarbowości 347
750 - Administracja publiczna 75046 - Komisje egzaminacyjne 1200
750 - Administracja publiczna 75082 - Działalność Krajowej Informacji Skarbowej 3523
750 - Administracja publiczna 75095 - Pozostała działalność 4092
758 - Różne rozliczenia 75814 - Różne rozliczenia finansowe 175841