Początek strony

Liczba postanowień Prezydenta RP w sprawach o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego 2020

Liczba postanowień Prezydenta RP w sprawach o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 14 kwietnia 2021, 07:53
  • Dane na dzień: 14 kwietnia 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Obywatelstwo Liczba wniosków Liczba osób wnioskujących i objętych postanowieniem
AUSTRALIA 1 1
AUSTRIA 23 27
BELGIA 1 1
FRANCJA 2 2
IZRAEL 1 1
NIDERLANDY 86 109
NIEMCY 23 30
NIEOKREŚLONY 30 35
NORWEGIA 4 4
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 4 6
SZWECJA 1 1
WĘGRY 1 1