Początek strony

Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000

Pobierz metadane dla zbioru danych: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Mapa przedstawia obraz powierzchniowej budowy geologicznej Polski w skali 1:500 000, w układzie 1992. Obejmuje następujące warstwy tematyczne: wydzielenia geologiczne, tektonika, zasięgi zlodowaceń, ciągi drobnych form rzeźby terenu (ozy, drumliny, moreny czołowe), linie przekrojów geologicznych oraz podstawowe warstwy topograficzne (granice administracyjne, rzeki, miejscowości). Mapa dostępna...

Sortuj według: