Początek strony

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2020

Pobierz metadane dla zbioru danych: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Handel zagraniczny w  2019 r. na tle danych za lata poprzednie. Informacje o wielkości eksportu i importu, dynamice, saldzie obrotów w cenach bieżących i cenach stałych oraz wg grup krajów. Dane dotyczące wartości eksportu i importu wyrażone w PLN, USD i EUR. Obroty towarowe prezentowane są wg CN, SITC, BEC oraz PKWiU. Dane o międzynarodowej wymianie usług w podziale na rodzaje usług i kraje partnerskie.

Sortuj według: