Początek strony

Rynek wieprzowiny - notowania za okres: 03-09.05.2021 r.

Badane są ceny zakupu świń rzeźnych, ceny sprzedaży produktów uboju i przetworów, ceny giełdowe półtusz i przetworów oraz ceny targowiskowe prosiąt.

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 18 maja 2021, 13:15
  • Dane na dzień: 18 maja 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego