Początek strony

Rynek wieprzowiny - notowania za okres: 31.05-06.06.2021 r.

Badane są ceny zakupu świń rzeźnych, ceny sprzedaży produktów uboju i przetworów, ceny giełdowe półtusz i przetworów oraz ceny targowiskowe prosiąt.

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 17 czerwca 2021, 09:00
  • Dane na dzień: 17 czerwca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego