Początek strony

Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring chemizmu gleb ornych Polski

Monitoring chemizmu gleb ornych Polski jest prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem monitoringu jest śledzenie zmian różnych cech gleb użytkowanych rolniczo zachodzących w określonych przedziałach czasu pod wpływem rolniczej i pozarolniczej działalności człowieka (antropopresji), w szczególności dotyczy to właściwości...

Sortuj według: