Początek strony

Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring pól elektromagnetycznych - usługa pobierania ATOM

Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring pól elektromagnetycznych" (ATOM). Dane publikowane przez usługę pochodzą z bazy danych JELMAG prowadzonej przez GIOŚ, gromadzącej dane z monitoringu pól elektromagnetycznych. Dane zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Urządzenia do...

  • Poziom otwartości danych: 0
  • Data udostępnienia: 22 stycznia 2021, 09:29
  • Dane na dzień: 22 stycznia 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego