Początek strony

Wykaz prowadzących instalacje, którym zawieszono wydanie uprawnień do emisji w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji EU ETS

Pobierz metadane: Pobierz RDF Pobierz CSV

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1223), w związku z niedopełnieniem obowiązku polegającego na przekazaniu informacji o rzeczywistych lub planowanych zmianach zdolności produkcyjnej, zmianach poziomu działalności oraz zmianach w działaniach w instalacji w danym roku w podziale na podinstalacje...

Sortuj według: