Początek strony

Numeryczny model terenu o interwale siatki co najmniej 100m - woj. lubuskie - format TXT

Numeryczny model terenu w formacie TXT skompresowany do archiwum ZIP.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 10 czerwca 2021, 13:55
  • Dane na dzień: 10 czerwca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego