Rachunki narodowe według sektorów instytucjonalnych w latach 2015-2018

Rachunki narodowe wg ESA 2010. Za pomocą mierników makroekonomicznych systemu rachunków narodowych pokazane wyniki całokształtu działalności gospodarki w Polsce w latach 2015-2018. Syntetyczny bilans tworzenia i wykorzystania PKB w kraju ogółem.

Słowa kluczowe: pkb, rachunki narodowe