Nauczyciele (w osobach i etatach)

Liczba nauczycieli we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w Polsce, liczba osób (z podziałem na pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych) oraz liczba etatów nauczycieli, według posiadanego stopnia awansu zawodowego na przestrzeni ostatnich lat. Dane pochodzą z systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września danego roku. Dodatkowo przedstawiono dane z uwzględnieniem podziału...

Dane

Sortuj według: