Początek strony

Nauczyciele wg etapów edukacyjnych, obowiązków i województw w osobach i etatach w roku szkolnym 2019/2020

Liczba nauczycieli w osobach i etatach według pełnionych obowiązków na poszczególnych etapach edukacyjnych i województw w roku szkolnym 2019/2020.

Uwaga! Należy pamiętać, że dany nauczyciel może pełnić kilka różnych obowiązków jednocześnie (również na różnych etapach edukacyjnych), w związku z czym w osobach zliczony jest przy każdym z nich.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 23 lutego 2021, 08:15
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Tabela wyświetla 10000 wierszy z 10119. Jeżeli chcesz zobaczyć cały plik pobierz zasób.

Liczba wyników na stronie:
idTerytWojewodztwo Wojewodztwo typ_obowiazku_id Typ obowiązku obowiazek_id Obowiązek idEtapEdukacyjnyObow EtapEdukacyjnyObow liczba nauczycieli liczba etatow z obowiazkow
02 DOLNOŚLĄSKIE 1 przedmioty ogólnokształcące 1 biologia 413 260.2900000000003
02 DOLNOŚLĄSKIE 1 przedmioty ogólnokształcące 1 biologia 3 I etap edukacyjny 8 3.1400000000000006
02 DOLNOŚLĄSKIE 1 przedmioty ogólnokształcące 1 biologia 4 II etap edukacyjny 870 431.6699999999986
02 DOLNOŚLĄSKIE 1 przedmioty ogólnokształcące 1 biologia 100 Nie dotyczy 28 14.149999999999997
02 DOLNOŚLĄSKIE 1 przedmioty ogólnokształcące 4 chemia 365 210.58000000000038
02 DOLNOŚLĄSKIE 1 przedmioty ogólnokształcące 4 chemia 1 Nauczanie w oddziale "0" 1 0.56
02 DOLNOŚLĄSKIE 1 przedmioty ogólnokształcące 4 chemia 3 I etap edukacyjny 4 0.8200000000000001
02 DOLNOŚLĄSKIE 1 przedmioty ogólnokształcące 4 chemia 4 II etap edukacyjny 649 292.820000000001
02 DOLNOŚLĄSKIE 1 przedmioty ogólnokształcące 4 chemia 100 Nie dotyczy 22 10.530000000000001
02 DOLNOŚLĄSKIE 1 przedmioty ogólnokształcące 6 geografia 419 266.4400000000008
02 DOLNOŚLĄSKIE 1 przedmioty ogólnokształcące 6 geografia 3 I etap edukacyjny 5 1.8599999999999999
02 DOLNOŚLĄSKIE 1 przedmioty ogólnokształcące 6 geografia 4 II etap edukacyjny 793 412.859999999999
02 DOLNOŚLĄSKIE 1 przedmioty ogólnokształcące 6 geografia 100 Nie dotyczy 30 14.99
02 DOLNOŚLĄSKIE 1 przedmioty ogólnokształcące 7 geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska 2 0.37
02 DOLNOŚLĄSKIE 1 przedmioty ogólnokształcące 7 geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska 3 I etap edukacyjny 1 0.1
02 DOLNOŚLĄSKIE 1 przedmioty ogólnokształcące 8 przyroda 174 23.019999999999992
02 DOLNOŚLĄSKIE 1 przedmioty ogólnokształcące 8 przyroda 3 I etap edukacyjny 18 2.96
02 DOLNOŚLĄSKIE 1 przedmioty ogólnokształcące 8 przyroda 4 II etap edukacyjny 663 104.34999999999967
02 DOLNOŚLĄSKIE 1 przedmioty ogólnokształcące 8 przyroda 100 Nie dotyczy 18 2.9699999999999998
02 DOLNOŚLĄSKIE 1 przedmioty ogólnokształcące 9 historia 571 299.2600000000011