Początek strony

Liczba nauczycieli w 2020 r. według powiatów

Liczba nauczycieli we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w Polsce, liczba osób (z podziałem na pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych) oraz liczba etatów nauczycieli, według posiadanego stopnia awansu zawodowego. Dane pochodzą z systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2020 r. Dane zostały dodatkowo przedstawione z uwzględnieniem podziału na województwa i powiaty.

Uwaga!...

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 8 września 2021, 12:55
  • Dane na dzień: 21 marca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego