Początek strony

Plan działania POT na lata 2017-2018

Plan działania POT wskazuje obszary realizacji działań instytucji w zakresie promocji walorów turystycznych Polski za granicą i w kraju w latach 2017-2018.

Słowa kluczowe: promocja, turystyka, polska organizacja turystyczna, plan działania

Sortuj według: