Początek strony

Wykaz szkół i placówek wg stanu na 30.IX. 2018 r.

Wykaz szkół i placówek oświatowych według stanu na dzień 30 września 2018 r. - dane z systemu informacji oświatowej (SIO). Zawiera m.in. dane adresowe szkół i placówek oświatowych.

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 18 marca 2019, 14:52
  • Dane na dzień: 18 marca 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego