Początek strony

Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring jakości powietrza

Pobierz metadane dla zbioru danych: Pobierz RDF Pobierz CSV

Monitoring jakości powietrza jest prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Program pomiarowy realizowany przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska (WIOŚ), w ramach systemu oceny jakości powietrza, obejmuje pomiary stężeń: SO2, NO2, NOx, PM10, PM2,5, CO, benzenu, O3 oraz Pb, As, Cd, Ni i B(a)P w pyle PM10 w powietrzu.

Sortuj według: