Początek strony

Państwowy Monitoring Środowiska-Monitoring jakości powietrza-Stężeń zanieczyszczeń - usługa pobierania ATOM

Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stężeń zanieczyszczeń" (ATOM). Dane publikowane przez usługę pochodzą ze zbiorów GIOŚ raportowanych do Komisji Europejskiej (KE) w zakresie monitoringu jakości powietrza, które gromadzone są w Repozytorium danych Europejskiej Agencji Środowiska...

  • Poziom otwartości danych: 0
  • Data udostępnienia: 22 stycznia 2021, 12:03
  • Dane na dzień: 22 stycznia 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego