Początek strony

Państwowy Monitoring Środowiska-Monitoring jakości powietrza-Stężeń zanieczyszczeń - usługa przeglądania WMS

Usługa przeglądania zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring jakości powietrza - Stężeń zanieczyszczeń" (WMS). Dane publikowane przez usługę pochodzą ze zbiorów GIOŚ raportowanych do Komisji Europejskiej (KE) w zakresie monitoringu jakości powietrza, które gromadzone są w Repozytorium danych Europejskiej Agencji Środowiska (CDR EEA).

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 22 stycznia 2021, 12:03
  • Dane na dzień: 22 stycznia 2021
  • Typ zasobu: api
  • Warunki wykorzystywania:
PRZEJDŹ DO API (Otwiera się w nowym oknie)

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego