Początek strony

Dług publiczny

Kwartalne dane o zadłużeniu sektora finansów publicznych (sfp) w postaci szeregów czasowych w formacie pliku MS Excel, w następujących przekrojach:

- zadłużenie sfp przed konsolidacją (kryterium m. emisji) - pierwsze dane: XII 1999;
- zadłużenie sfp po konsolidacji (kryterium m. emisji) - pierwsze dane: XII 1999;
- zadłużenie sfp wg instrumentów (kryterium m. emisji)...

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 8 października 2021, 09:48
  • Dane na dzień: 30 czerwca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego