Początek strony

Lista Beneficjentów Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Stan na 30-06-2021

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 1 lipca 2021, 14:04
  • Dane na dzień: 30 czerwca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Nr projektu Tytuł Beneficjent FAMI w PLN
1/10-2019/BK-FAMI Budowa obiektu szkoleniowego i rozbudowa bazy noclegowej na potrzeby prowadzenia szkoleń z zakresu powrotów przymusowych cudzoziemców Komenda Główna Straży Granicznej 19 950 000,00
1/10-2019/OG-FAMI Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w procesie ... Wojewoda Kujawsko-Pomorski 1 471 613,39
1/11-2020/BK-FAMI Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców Minister Rodziny i Polityki Społecznej 6 000 000,00
1/11/2019/FAMI Pierwsze kroki w Polsce. Wsparcie prawne, psychologiczne i integracyjne dla dzieci i dorosłych poszukujących ochrony w Polsce. Fundacja Polskie Forum Migracyjne (PFM) 513 669,75
1/12-2021/BK-FAMI Wsparcie logistyczne w zakresie udzielania pomocy socjalnej II Urząd do Spraw Cudzoziemców 727 650,00
1/2-2015/FAMI W nowym miejscu - edukacja drogą do integracji Stowarzyszenie Społeczno - Ekonomiczne Absolwent 1 499 715,00
1/2015/SA-FAMI Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i poprawa integracji beneficjentów o... Fundacja Instytut Spraw Publicznych 26 481 756,92
1/3-2017/BK-FAMI Modernizacja Systemu Pobyt v.2 oraz infrastruktury teleinformatycznej...INTEGRACJA Urząd do Spraw Cudzoziemców 7 974 288,29
1/3-2017/BK-FAMI Modernizacja Systemu Pobyt v.2 oraz infrastruktury teleinformatycznej...AZYL Urząd do Spraw Cudzoziemców 2 994 471,40
1/4-2017/BK-FAMI Adaptacja siedziby Urzędu do Spraw Cudzoziemców na potrzeby obsługi cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców 1 123 309,69
1/5-2017/BK-FAMI Stworzenie koncepcji Migracyjnego Centrum Analitycznego Urząd do Spraw Cudzoziemców 243 787,50
1/6-2017/BK-FAMI Szkolenie pilotażowe na potrzeby zespołów wsparcia EASO Urząd do Spraw Cudzoziemców 188 677,50
1/7-2017/OG-FAMI Przyjazny i bezpieczny urząd Wojewoda Lubelski 824 451,90
1/7-2018/BK-FAMI Poprawa warunków pobytu cudzoziemców w ośr. SG poprzez rozbudowę SOdC w Lesznowoli Komenda Główna Straży Granicznej 69 158 619,00
1/8-2017/OG-FAMI Integracja cudzoziemców na terenie województwa podkarpackiego Wojewoda Podkarpacki 1 360 950,30
1/8-2018/BK-FAMI Modernizacja systemu Pobyt v.2 w zakresie utworzenia modułu spraw Urząd do Spraw Cudzoziemców 1 272 760,00
1/9-2018/BK-FAMI Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów - część II Komenda Główna Straży Granicznej 2 644 485,75
1/9-2019/FAMI Pomoc w dobrowlonym powrocie i reintegracji Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji 4 685 371,35
10/1-2015/BK-FAMI Wizyty studyjne pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców AZYL Urząd do Spraw Cudzoziemców 492 725,02
10/1-2015/BK-FAMI Wizyty studyjne pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców INTEGRACJA Urząd do Spraw Cudzoziemców 299 931,79