Początek strony

Lista Beneficjentów Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2018

Stan na dzień 31-12-2018

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 4 stycznia 2019, 14:30
  • Dane na dzień: 4 stycznia 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego