Początek strony

Krajowy Rejestr Leśnego Materiału Podstawowego

Dane prezentują jawne informacje (także położenie geograficzne) o Leśnym Materiale Podstawowym.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 16 października 2017, 11:40
  • Dane na dzień: 16 października 2017
  • Typ zasobu: strona internetowa
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego