Początek strony

Dane syntetyczne o zameldowanych we Wrocławiu

Zbiór zawiera dane o ilościach osób zameldowanych we Wrocławiu z podziałem na wiek, płeć, dzielnice, zameldowanych na pobyt stały i czasowy ponad 3 miesiące

Słowa kluczowe: płeć, wiek, osiedla, pobyt stały, pobyt czasowy, dzielnica, zameldowanie

Sortuj według: