Początek strony

Lista wszystkich zasobów na portalu Otwarte Dane - 2020-09-30

Raport zawiera wszystkie zbiory i zasoby udostępnione przez instytucje na portalu Otwarte Dane - serwisie internetowym Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej.
Raport jest w formacie CSV, który jest standardem dla otwartych danych. W celu uzyskania zasobu w układzie tabelarycznym należy pobrane dane zaimportować do aplikacji arkusza kalkulacyjnego, np. Excel, LibreOffice...

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 1 października 2020, 12:35
  • Dane na dzień: 30 września 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Tabela wyświetla 10000 wierszy z 18178. Jeżeli chcesz zobaczyć cały plik pobierz zasób.

Liczba wyników na stronie:
id_zasobu link_zasobu nazwa typ format data_utworzenia_zasobu data_modyfikacji_zasobu stopien_otwartosci liczba_wyswietlen liczba_pobran id_zbioru_danych link_zbioru data_utworzenia_zbioru_danych data_modyfikacji_zbioru_danych liczba_obserwujacych id_instytucji link_instytucji tytul rodzaj data_utworzenia_instytucji liczba_udostepnionych_zbiorow_danych
18373 https://dane.gov.pl/pl/dataset/654/resource/18373 Stężenia PM2,5 - Brenna grudzień 2018 plik csv 2019-07-08 13:55:16.416922+00:00 2019-07-08 13:55:17.154211+00:00 3 110 2 654 https://dane.gov.pl/pl/dataset/654 2018-03-30 09:22:17.069510+00:00 2020-01-17 14:23:41.953891+00:00 0 98 https://dane.gov.pl/pl/institution/98 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych administracja rządowa 2017-05-05 11:31:03.413750+00:00 6
4832 https://dane.gov.pl/pl/dataset/877/resource/4832 Zestawienie danych AGROKOSZTY 2015 plik xlsx 2017-07-11 07:08:36.001631+00:00 2019-07-19 08:18:04.428103+00:00 2 203 21 877 https://dane.gov.pl/pl/dataset/877 2017-03-08 09:40:48.798477+00:00 2019-08-30 08:55:27.461176+00:00 0 86 https://dane.gov.pl/pl/institution/86 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy administracja rządowa 2017-01-13 15:42:24.789948+00:00 4
15478 https://dane.gov.pl/pl/dataset/974/resource/15478 Taryfy dla paliw gazowych - 2018 plik csv 2019-02-08 10:57:34.529653+00:00 2019-06-17 08:58:05.255267+00:00 3 144 9 974 https://dane.gov.pl/pl/dataset/974 2018-05-15 11:45:04.814160+00:00 2019-08-10 13:32:31.738454+00:00 0 107 https://dane.gov.pl/pl/institution/107 Urząd Regulacji Energetyki administracja rządowa 2017-10-23 12:20:40.693573+00:00 49
654 https://dane.gov.pl/pl/dataset/72/resource/654 Załącznik 1. do informacji miesięcznej - postęp finansowy plik pdf 2014-07-02 10:35:49+00:00 2018-09-13 08:52:58.964705+00:00 0 129 0 72 https://dane.gov.pl/pl/dataset/72 2015-05-18 13:22:32.465161+00:00 2019-08-30 22:37:44.526251+00:00 0 131 https://dane.gov.pl/pl/institution/131 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej administracja rządowa 2018-05-11 10:52:16.573389+00:00 20
8369 https://dane.gov.pl/pl/dataset/855/resource/8369 KO.8230.505.2017 z 27.09.2017 plik xlsx 2017-12-27 14:22:53.202585+00:00 2017-12-27 14:22:53.202585+00:00 2 13 0 855 https://dane.gov.pl/pl/dataset/855 2017-05-26 05:36:19.341479+00:00 2019-09-04 08:30:05.780079+00:00 0 96 https://dane.gov.pl/pl/institution/96 Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych administracja rządowa 2017-04-28 12:51:27.723974+00:00 2
7335 https://dane.gov.pl/pl/dataset/725/resource/7335 Statystyka zakresów i rodzajów działalności w układzie wojewódzkim w podziale na lata_stan z 01.07.2015 plik xlsx 2015-07-01 08:43:20.605153+00:00 2019-06-13 09:50:05.251875+00:00 2 56 1 725 https://dane.gov.pl/pl/dataset/725 2015-05-18 13:22:12.983896+00:00 2020-05-25 11:40:03.014238+00:00 0 130 https://dane.gov.pl/pl/institution/130 Ministerstwo Rozwoju administracja rządowa 2018-05-11 10:43:17.804678+00:00 22
779 https://dane.gov.pl/pl/dataset/780/resource/779 Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych - usługa WMS plik xml 2017-02-17 08:26:16.494083+00:00 2019-09-01 19:42:46.705477+00:00 3 535 139 780 https://dane.gov.pl/pl/dataset/780 2016-06-04 08:39:17.344030+00:00 2019-09-03 13:15:39.271594+00:00 1 40 https://dane.gov.pl/pl/institution/40 Główny Urząd Geodezji i Kartografii administracja rządowa 2016-04-20 08:06:26.389311+00:00 15
9959 https://dane.gov.pl/pl/dataset/697/resource/9959 2017_03_17_listaWzorowPrzemyslowych.csv plik csv 2017-03-17 06:45:41.025315+00:00 2017-03-20 06:13:16.585830+00:00 3 26 0 697 https://dane.gov.pl/pl/dataset/697 2016-07-01 10:49:30.763848+00:00 2019-09-04 11:34:20.136853+00:00 1 19 https://dane.gov.pl/pl/institution/19 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej administracja rządowa 2015-07-06 08:14:24.803760+00:00 15
2245 https://dane.gov.pl/pl/dataset/757/resource/2245 8_1. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat. plik csv 2017-01-30 08:34:05.574966+00:00 2017-01-31 12:30:03.840294+00:00 3 93 11 757 https://dane.gov.pl/pl/dataset/757 2017-01-30 07:16:17.213820+00:00 2019-09-01 14:34:37.294351+00:00 1 22 https://dane.gov.pl/pl/institution/22 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej administracja rządowa 2015-06-23 11:13:46.254412+00:00 9
9485 https://dane.gov.pl/pl/dataset/1113/resource/9485 Wizy wydane oraz zastąpione w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. plik csv 2017-12-28 09:57:33.521553+00:00 2019-08-17 20:38:35.593847+00:00 3 189 36 1113 https://dane.gov.pl/pl/dataset/1113 2017-12-28 08:56:11.907480+00:00 2019-08-31 20:50:14.494165+00:00 0 37 https://dane.gov.pl/pl/institution/37 Komenda Główna Straży Granicznej administracja rządowa 2015-12-18 13:46:38.220631+00:00 15
22065 https://dane.gov.pl/pl/dataset/1803/resource/22065 Data aktualizacji zasobów statycznych plik txt 2019-09-09 07:12:02.498616+00:00 2020-09-29 01:17:20.398803+00:00 3 82 5 1803 https://dane.gov.pl/pl/dataset/1803 2017-02-23 12:23:33.297839+00:00 2020-09-29 02:42:02.473640+00:00 0 154 https://dane.gov.pl/pl/institution/154 ZTM Gdańsk administracja samorządowa 2015-09-22 10:10:36.425702+00:00 1
3229 https://dane.gov.pl/pl/dataset/745/resource/3229 Ilość złożonych wniosków we wrześniu 2017 plik xls 2017-10-27 07:51:47.957838+00:00 2019-12-05 09:11:59.687236+00:00 2 46 35 745 https://dane.gov.pl/pl/dataset/745 2016-03-21 12:05:43.003952+00:00 2020-03-26 09:38:21.105169+00:00 1 130 https://dane.gov.pl/pl/institution/130 Ministerstwo Rozwoju administracja rządowa 2018-05-11 10:43:17.804678+00:00 22
4987 https://dane.gov.pl/pl/dataset/1207/resource/4987 Wyniki konkursów przeprowadzonych w 2015 r. przez Departament Współpracy Rozwojowej MSZ plik xlsx 2015-12-30 11:48:02.549043+00:00 2015-12-30 11:48:04.820116+00:00 2 244 12 1207 https://dane.gov.pl/pl/dataset/1207 2015-12-30 10:43:21.624840+00:00 2019-09-03 14:33:39.134499+00:00 0 33 https://dane.gov.pl/pl/institution/33 Ministerstwo Spraw Zagranicznych administracja rządowa 2015-12-17 15:02:12.276841+00:00 14
20927 https://dane.gov.pl/pl/dataset/1737/resource/20927 Nowe prawa jazdy wg płci i wieku XI 2019 plik csv 2019-12-16 08:23:04.718906+00:00 2019-12-16 08:23:05.522918+00:00 3 177 20 1737 https://dane.gov.pl/pl/dataset/1737 2019-11-21 08:06:06.505039+00:00 2020-08-26 11:45:42.331861+00:00 0 123 https://dane.gov.pl/pl/institution/123 Ministerstwo Cyfryzacji administracja rządowa 2015-05-18 15:21:00.325477+00:00 32
1287 https://dane.gov.pl/pl/dataset/72/resource/1287 Informacja miesięczna z realizacji POIiŚ wg stanu na 31 stycznia 2009 r. plik pdf 2014-10-06 07:39:23+00:00 2019-06-06 13:46:05.031525+00:00 1 100 0 72 https://dane.gov.pl/pl/dataset/72 2015-05-18 13:22:32.465161+00:00 2019-08-30 22:37:44.526251+00:00 0 131 https://dane.gov.pl/pl/institution/131 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej administracja rządowa 2018-05-11 10:52:16.573389+00:00 20
17922 https://dane.gov.pl/pl/dataset/540/resource/17922 31.12.2016 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH GARNIZONACH POLICJI plik csv 2019-06-14 10:58:33.683713+00:00 2019-06-24 07:42:00.726252+00:00 3 178 47 540 https://dane.gov.pl/pl/dataset/540 2018-02-14 06:43:39.020515+00:00 2020-09-08 08:04:50.297065+00:00 0 27 https://dane.gov.pl/pl/institution/27 Komenda Główna Policji administracja rządowa 2015-10-13 09:50:35.196017+00:00 4
15190 https://dane.gov.pl/pl/dataset/1422/resource/15190 13. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo plik csv 2019-01-30 14:28:54.758507+00:00 2019-08-28 08:12:36.554895+00:00 3 125 30 1422 https://dane.gov.pl/pl/dataset/1422 2019-01-30 09:05:01.383179+00:00 2019-09-04 11:58:10.401391+00:00 1 22 https://dane.gov.pl/pl/institution/22 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej administracja rządowa 2015-06-23 11:13:46.254412+00:00 9
4386 https://dane.gov.pl/pl/dataset/1015/resource/4386 12. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo plik csv 2018-01-31 14:27:55.494533+00:00 2018-01-31 14:27:55.494533+00:00 3 171 18 1015 https://dane.gov.pl/pl/dataset/1015 2018-01-31 12:07:52.476131+00:00 2019-09-04 11:54:10.320520+00:00 0 22 https://dane.gov.pl/pl/institution/22 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej administracja rządowa 2015-06-23 11:13:46.254412+00:00 9
21855 https://dane.gov.pl/pl/dataset/777/resource/21855 Rynek wieprzowiny - notowania za okres: 27.01-02.02.2020 r. plik xlsx 2020-02-19 07:25:48.256808+00:00 2020-02-19 07:25:48.277833+00:00 2 69 0 777 https://dane.gov.pl/pl/dataset/777 2015-05-18 13:22:07.448543+00:00 2019-09-04 08:48:08.818180+00:00 0 31 https://dane.gov.pl/pl/institution/31 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi administracja rządowa 2015-05-18 15:21:00.747242+00:00 42
12751 https://dane.gov.pl/pl/dataset/1067/resource/12751 2018_04_30_listaZnakowTowarowych.csv plik csv 2018-04-30 07:42:15.357417+00:00 2018-04-30 07:42:15.357417+00:00 3 6 1 1067 https://dane.gov.pl/pl/dataset/1067 2016-07-01 10:53:56.036089+00:00 2019-09-04 11:34:15.732981+00:00 4 19 https://dane.gov.pl/pl/institution/19 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej administracja rządowa 2015-07-06 08:14:24.803760+00:00 15