Początek strony

Lista wszystkich zasobów na portalu Otwarte Dane - 2020-10-15

Raport zawiera wszystkie zbiory i zasoby udostępnione przez instytucje na portalu Otwarte Dane - serwisie internetowym Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej.
Raport jest w formacie CSV, który jest standardem dla otwartych danych. W celu uzyskania zasobu w układzie tabelarycznym należy pobrane dane zaimportować do aplikacji arkusza kalkulacyjnego, np. Excel, LibreOffice...

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 16 października 2020, 08:53
  • Dane na dzień: 15 października 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Tabela wyświetla 10000 wierszy z 18275. Jeżeli chcesz zobaczyć cały plik pobierz zasób.

Liczba wyników na stronie:
id_zasobu link_zasobu nazwa typ format data_utworzenia_zasobu data_modyfikacji_zasobu stopien_otwartosci liczba_wyswietlen liczba_pobran id_zbioru_danych link_zbioru data_utworzenia_zbioru_danych data_modyfikacji_zbioru_danych liczba_obserwujacych id_instytucji link_instytucji tytul rodzaj data_utworzenia_instytucji liczba_udostepnionych_zbiorow_danych
3004 https://dane.gov.pl/en/dataset/772/resource/3004 Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000 - JPEG: część południowo-zachodnia plik jpeg 2017-10-03 12:32:27.170045+00:00 2019-11-28 11:55:44.346359+00:00 3 911 596 772 https://dane.gov.pl/en/dataset/772 2017-10-03 10:10:48.832850+00:00 2019-09-04 11:24:11.020047+00:00 0 88 https://dane.gov.pl/en/institution/88 Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy administracja rządowa 2017-02-09 10:21:57.133161+00:00 31
2441 https://dane.gov.pl/en/dataset/741/resource/2441 Wykaz podmiotów posiadających uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego - 24.08.2016 r. plik pdf 2016-12-20 10:08:14.915323+00:00 2019-09-04 09:06:15.290656+00:00 1 561 288 741 https://dane.gov.pl/en/dataset/741 2016-12-09 07:47:42.414168+00:00 2019-09-04 09:06:07.196599+00:00 1 31 https://dane.gov.pl/en/institution/31 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi administracja rządowa 2015-05-18 15:21:00.747242+00:00 42
17919 https://dane.gov.pl/en/dataset/540/resource/17919 31.12.2016 POLICJANCI - STAN ETATOWY WG SŁUŻB - układ nr 2 plik csv 2019-06-14 10:56:42.526508+00:00 2019-06-14 10:56:42.546931+00:00 3 5 2 540 https://dane.gov.pl/en/dataset/540 2018-02-14 06:43:39.020515+00:00 2020-09-08 08:04:50.297065+00:00 0 27 https://dane.gov.pl/en/institution/27 Komenda Główna Policji administracja rządowa 2015-10-13 09:50:35.196017+00:00 4
15189 https://dane.gov.pl/en/dataset/1422/resource/15189 12_2. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę plik csv 2019-01-30 14:25:31.311239+00:00 2019-08-28 08:10:47.488704+00:00 3 59 12 1422 https://dane.gov.pl/en/dataset/1422 2019-01-30 09:05:01.383179+00:00 2019-09-04 11:58:10.401391+00:00 1 22 https://dane.gov.pl/en/institution/22 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej administracja rządowa 2015-06-23 11:13:46.254412+00:00 9
15270 https://dane.gov.pl/en/dataset/1067/resource/15270 2019_01_31_listaZnakowTowarowych.zip plik csv 2019-01-31 07:28:26.582930+00:00 2019-01-31 07:28:26.582936+00:00 3 0 0 1067 https://dane.gov.pl/en/dataset/1067 2016-07-01 10:53:56.036089+00:00 2020-10-05 10:10:32.390605+00:00 4 19 https://dane.gov.pl/en/institution/19 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej administracja rządowa 2015-07-06 08:14:24.803760+00:00 15
9042 https://dane.gov.pl/en/dataset/255/resource/9042 Fałszerstwa dokumentów ujawnione przez Straż Graniczną w I kwartale 2017 roku plik csv 2017-05-10 11:57:45.943603+00:00 2018-09-13 08:53:01.211840+00:00 0 16 0 255 https://dane.gov.pl/en/dataset/255 2017-02-21 11:20:36.011750+00:00 2019-09-04 11:34:18.007526+00:00 1 37 https://dane.gov.pl/en/institution/37 Komenda Główna Straży Granicznej administracja rządowa 2015-12-18 13:46:38.220631+00:00 15
575 https://dane.gov.pl/en/dataset/693/resource/575 26. Dane o budynkach/pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. plik csv 2015-06-25 08:59:42.808806+00:00 2019-09-02 11:25:10.340458+00:00 3 162 10 693 https://dane.gov.pl/en/dataset/693 2015-06-24 07:14:56.535875+00:00 2019-09-02 11:25:02.578208+00:00 0 22 https://dane.gov.pl/en/institution/22 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej administracja rządowa 2015-06-23 11:13:46.254412+00:00 9
18944 https://dane.gov.pl/en/dataset/912/resource/18944 ceny skupu - notowania za okres: 15-25.07.2019 r. plik xls 2019-08-12 06:09:53.261802+00:00 2019-08-12 06:09:53.280737+00:00 2 3 5 912 https://dane.gov.pl/en/dataset/912 2015-05-18 13:22:07.071579+00:00 2019-09-04 09:52:08.363384+00:00 0 31 https://dane.gov.pl/en/institution/31 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi administracja rządowa 2015-05-18 15:21:00.747242+00:00 42
25234 https://dane.gov.pl/en/dataset/551/resource/25234 Cudzoziemcy wobec których stwierdzono nielegalne wykonywanie pracy, powierzenie wykonywania pracy i prowadzenia działalności gospodarczej w I półroczu 2020 r. plik csv 2020-07-22 07:16:28.021491+00:00 2020-07-22 07:16:38.813922+00:00 3 29 2 551 https://dane.gov.pl/en/dataset/551 2017-02-21 10:48:36.733465+00:00 2019-09-04 11:34:18.749446+00:00 0 37 https://dane.gov.pl/en/institution/37 Komenda Główna Straży Granicznej administracja rządowa 2015-12-18 13:46:38.220631+00:00 15
8723 https://dane.gov.pl/en/dataset/1106/resource/8723 Wartość wykonanych świadczeń dla substancji czynnych wykorzystywanych w programach terapeutycznych i chemioterapii (styczeń - kwiecień 2016) plik xlsx 2016-07-21 13:15:07.298266+00:00 2016-07-21 13:15:18.307693+00:00 2 84 4 1106 https://dane.gov.pl/en/dataset/1106 2015-05-18 13:22:35.134864+00:00 2019-09-03 15:41:40.733632+00:00 2 32 https://dane.gov.pl/en/institution/32 Narodowy Fundusz Zdrowia administracja rządowa 2015-05-18 15:21:02.656862+00:00 11
12075 https://dane.gov.pl/en/dataset/1067/resource/12075 2017_09_15_listaZnakowTowarowych.csv plik csv 2017-09-15 10:31:23.850961+00:00 2017-09-15 10:31:23.850961+00:00 3 4 0 1067 https://dane.gov.pl/en/dataset/1067 2016-07-01 10:53:56.036089+00:00 2020-10-05 10:10:32.390605+00:00 4 19 https://dane.gov.pl/en/institution/19 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej administracja rządowa 2015-07-06 08:14:24.803760+00:00 15
903 https://dane.gov.pl/en/dataset/1128/resource/903 Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna - NSP 2011 - tablice plik 2015-06-30 10:41:02.844702+00:00 2019-08-30 11:05:31.033110+00:00 0 549 158 1128 https://dane.gov.pl/en/dataset/1128 2015-06-30 08:38:03.815857+00:00 2019-09-04 10:58:14.465895+00:00 1 34 https://dane.gov.pl/en/institution/34 Główny Urząd Statystyczny administracja rządowa 2015-06-22 09:41:54.724473+00:00 90
20491 https://dane.gov.pl/en/dataset/794/resource/20491 Przekazani z RP, 9 m. 2019 plik csv 2019-11-14 10:06:29.799117+00:00 2019-11-14 10:06:29.820152+00:00 3 149 7 794 https://dane.gov.pl/en/dataset/794 2017-02-21 10:32:38.610430+00:00 2019-09-03 12:41:36.941784+00:00 0 37 https://dane.gov.pl/en/institution/37 Komenda Główna Straży Granicznej administracja rządowa 2015-12-18 13:46:38.220631+00:00 15
5521 https://dane.gov.pl/en/dataset/857/resource/5521 Wyniki kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy wg województw w III kwartale 2016 r. plik xls 2017-05-30 06:16:22.097112+00:00 2019-08-22 12:53:37.261155+00:00 2 41 2 857 https://dane.gov.pl/en/dataset/857 2017-05-29 12:08:10.040882+00:00 2019-09-02 04:34:53.853572+00:00 0 20 https://dane.gov.pl/en/institution/20 Zakład Ubezpieczeń Społecznych administracja rządowa 2015-05-18 15:21:02.039917+00:00 118
12551 https://dane.gov.pl/en/dataset/1067/resource/12551 2018_01_08_listaZnakowTowarowych.csv plik csv 2018-01-08 07:45:27.880930+00:00 2018-01-08 07:45:27.880930+00:00 3 10 0 1067 https://dane.gov.pl/en/dataset/1067 2016-07-01 10:53:56.036089+00:00 2020-10-05 10:10:32.390605+00:00 4 19 https://dane.gov.pl/en/institution/19 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej administracja rządowa 2015-07-06 08:14:24.803760+00:00 15
25767 https://dane.gov.pl/en/dataset/777/resource/25767 Rynek wieprzowiny - notowania za okres: 03-09.08.2020 r. plik xls 2020-09-01 12:40:51.256779+00:00 2020-09-01 12:40:51.274444+00:00 2 6 0 777 https://dane.gov.pl/en/dataset/777 2015-05-18 13:22:07.448543+00:00 2019-09-04 08:48:08.818180+00:00 0 31 https://dane.gov.pl/en/institution/31 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi administracja rządowa 2015-05-18 15:21:00.747242+00:00 42
19054 https://dane.gov.pl/en/dataset/912/resource/19054 ceny producenta - notowania za okres: 05-14.08.2019 r. plik xlsx 2019-08-21 10:00:12.369161+00:00 2019-08-27 10:48:02.221811+00:00 2 2 3 912 https://dane.gov.pl/en/dataset/912 2015-05-18 13:22:07.071579+00:00 2019-09-04 09:52:08.363384+00:00 0 31 https://dane.gov.pl/en/institution/31 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi administracja rządowa 2015-05-18 15:21:00.747242+00:00 42
23303 https://dane.gov.pl/en/dataset/1910/resource/23303 Postępowania wszczęte uszkodzenie ciała wg jednostek organizacyjnych Policji. plik 2020-04-27 07:49:16.019192+00:00 2020-04-27 07:49:18.864905+00:00 0 24 3 1910 https://dane.gov.pl/en/dataset/1910 2020-04-27 06:51:17.766242+00:00 2020-04-27 09:21:43.170314+00:00 0 27 https://dane.gov.pl/en/institution/27 Komenda Główna Policji administracja rządowa 2015-10-13 09:50:35.196017+00:00 4
10898 https://dane.gov.pl/en/dataset/736/resource/10898 refundacja za czerwiec 2016 r. (.xls) plik xlsx 2016-08-04 09:37:03.290999+00:00 2016-08-04 09:37:08.054870+00:00 2 37 0 736 https://dane.gov.pl/en/dataset/736 2015-05-18 13:22:32.854455+00:00 2019-09-03 15:45:40.759428+00:00 0 32 https://dane.gov.pl/en/institution/32 Narodowy Fundusz Zdrowia administracja rządowa 2015-05-18 15:21:02.656862+00:00 11
24167 https://dane.gov.pl/en/dataset/601/resource/24167 Rynek drobiu - notowania za okres: 11-17.05.2020 r. plik xlsx 2020-06-03 11:58:50.566594+00:00 2020-06-03 11:58:50.589264+00:00 2 26 4 601 https://dane.gov.pl/en/dataset/601 2015-05-18 13:22:05.767191+00:00 2019-09-01 02:34:22.047941+00:00 0 31 https://dane.gov.pl/en/institution/31 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi administracja rządowa 2015-05-18 15:21:00.747242+00:00 42