Początek strony

Lista wszystkich zasobów na portalu Otwarte Dane - 2020-10-31

Raport zawiera wszystkie zbiory i zasoby udostępnione przez instytucje na portalu Otwarte Dane - serwisie internetowym Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej.
Raport jest w formacie CSV, który jest standardem dla otwartych danych. W celu uzyskania zasobu w układzie tabelarycznym należy pobrane dane zaimportować do aplikacji arkusza kalkulacyjnego, np. Excel, LibreOffice...

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 2 listopada 2020, 12:02
  • Dane na dzień: 31 października 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Tabela wyświetla 10000 wierszy z 18393. Jeżeli chcesz zobaczyć cały plik pobierz zasób.

Liczba wyników na stronie:
id_zasobu link_zasobu nazwa typ format data_utworzenia_zasobu data_modyfikacji_zasobu stopien_otwartosci liczba_wyswietlen liczba_pobran id_zbioru_danych link_zbioru data_utworzenia_zbioru_danych data_modyfikacji_zbioru_danych liczba_obserwujacych id_instytucji link_instytucji tytul rodzaj data_utworzenia_instytucji liczba_udostepnionych_zbiorow_danych
20699 https://dane.gov.pl/en/dataset/460/resource/20699 Hydrogeologia - obiekty hydrogeologiczne - usługa przeglądania WMS api xml 2019-11-28 11:47:20.111363+00:00 2019-11-28 11:47:28.427802+00:00 3 443 0 460 https://dane.gov.pl/en/dataset/460 2017-06-29 12:02:07.136538+00:00 2019-12-03 08:56:21.502817+00:00 0 88 https://dane.gov.pl/en/institution/88 Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy administracja rządowa 2017-02-09 10:21:57.133161+00:00 31
5477 https://dane.gov.pl/en/dataset/661/resource/5477 Skazania prawomocne osób dorosłych w okręgach sądów okręgowych według wymiaru kary w 2015 roku plik csv 2017-11-07 13:40:11.126469+00:00 2019-07-28 02:54:49.971630+00:00 3 139 4 661 https://dane.gov.pl/en/dataset/661 2016-12-30 10:05:24.176596+00:00 2019-09-25 06:36:53.949961+00:00 0 24 https://dane.gov.pl/en/institution/24 Ministerstwo Sprawiedliwości administracja rządowa 2015-07-07 10:47:01.404389+00:00 55
25280 https://dane.gov.pl/en/dataset/1878/resource/25280 Informacja o udziałach jednostek samorządu terytorialnego w podatku CIT w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 r plik xlsx 2020-07-27 11:04:18.186638+00:00 2020-07-27 11:04:52.886816+00:00 3 96 15 1878 https://dane.gov.pl/en/dataset/1878 2020-03-27 10:07:02.639434+00:00 2020-10-21 13:53:03.870448+00:00 0 13 https://dane.gov.pl/en/institution/13 Ministerstwo Finansów administracja rządowa 2015-05-18 15:21:02.271933+00:00 56
19553 https://dane.gov.pl/en/dataset/287/resource/19553 Pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej w latach 2000-2018 i w I półroczu 2019 roku plik csv 2019-09-23 11:47:24.349279+00:00 2019-09-23 11:48:03.959897+00:00 3 209 25 287 https://dane.gov.pl/en/dataset/287 2016-12-27 13:56:52.080957+00:00 2019-09-23 11:47:24.353953+00:00 0 24 https://dane.gov.pl/en/institution/24 Ministerstwo Sprawiedliwości administracja rządowa 2015-07-07 10:47:01.404389+00:00 55
5309 https://dane.gov.pl/en/dataset/941/resource/5309 Wyniki naboru do Programów MKiDN - 2017 r. plik xls 2018-01-05 14:06:46.761529+00:00 2019-07-31 14:40:59.013349+00:00 2 169 13 941 https://dane.gov.pl/en/dataset/941 2018-01-05 13:05:24.131236+00:00 2019-08-13 10:12:04.681099+00:00 0 17 https://dane.gov.pl/en/institution/17 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego administracja rządowa 2015-06-26 09:02:59.437622+00:00 15
23965 https://dane.gov.pl/en/dataset/855/resource/23965 KO.8230.83.11.2019 z 05.11.2019 plik xlsx 2020-05-25 11:15:34.535148+00:00 2020-05-25 11:15:49.889561+00:00 3 13 1 855 https://dane.gov.pl/en/dataset/855 2017-05-26 05:36:19.341479+00:00 2019-09-04 08:30:05.780079+00:00 0 96 https://dane.gov.pl/en/institution/96 Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych administracja rządowa 2017-04-28 12:51:27.723974+00:00 2
20892 https://dane.gov.pl/en/dataset/1024/resource/20892 Rynek mleka - notowania za okres: 25.11 - 1.12.2019 r. plik xlsx 2019-12-12 07:01:32.106889+00:00 2019-12-12 07:01:32.129406+00:00 2 113 1 1024 https://dane.gov.pl/en/dataset/1024 2015-05-18 13:22:06.729317+00:00 2019-09-04 10:24:08.947813+00:00 0 31 https://dane.gov.pl/en/institution/31 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi administracja rządowa 2015-05-18 15:21:00.747242+00:00 42
8654 https://dane.gov.pl/en/dataset/1106/resource/8654 Wartość refundacji cen leków według kodów EAN (styczeń - grudzień 2016) plik xlsx 2017-07-07 07:47:42.204170+00:00 2019-06-11 07:24:41.591429+00:00 2 38 21 1106 https://dane.gov.pl/en/dataset/1106 2015-05-18 13:22:35.134864+00:00 2019-09-03 15:41:40.733632+00:00 2 32 https://dane.gov.pl/en/institution/32 Narodowy Fundusz Zdrowia administracja rządowa 2015-05-18 15:21:02.656862+00:00 11
4683 https://dane.gov.pl/en/dataset/1177/resource/4683 Zaległości budżetowe dane za 2017 rok plik csv 2018-06-29 12:31:03.328105+00:00 2020-06-19 13:16:19.374164+00:00 3 141 11 1177 https://dane.gov.pl/en/dataset/1177 2015-05-18 13:22:42.173453+00:00 2020-06-19 12:46:16.505793+00:00 0 13 https://dane.gov.pl/en/institution/13 Ministerstwo Finansów administracja rządowa 2015-05-18 15:21:02.271933+00:00 56
23061 https://dane.gov.pl/en/dataset/872/resource/23061 Dane o przychodach i kosztach samorządowych zakładów budżetowych (Rb30s) po IV kwartałach 2019 plik csv 2020-04-14 12:39:06.131981+00:00 2020-04-14 12:39:06.148494+00:00 3 49 11 872 https://dane.gov.pl/en/dataset/872 2016-12-14 10:00:14.374196+00:00 2019-09-04 09:56:07.763623+00:00 1 13 https://dane.gov.pl/en/institution/13 Ministerstwo Finansów administracja rządowa 2015-05-18 15:21:02.271933+00:00 56
20970 https://dane.gov.pl/en/dataset/1047/resource/20970 umowy/porozumienia o dofinansowanie stan na 18.12.2019 plik xlsx 2019-12-19 08:46:13.727222+00:00 2019-12-19 08:46:13.743415+00:00 2 173 25 1047 https://dane.gov.pl/en/dataset/1047 2017-12-27 09:47:18.521517+00:00 2019-09-04 09:18:09.465466+00:00 0 110 https://dane.gov.pl/en/institution/110 Centrum Projektów Polska Cyfrowa administracja rządowa 2017-11-20 14:27:19.322310+00:00 19
4095 https://dane.gov.pl/en/dataset/1560/resource/4095 Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 1.1 -dotyczy I naboru plik xlsx 2017-12-27 06:41:18.754728+00:00 2019-07-11 16:03:13.002068+00:00 2 175 25 1560 https://dane.gov.pl/en/dataset/1560 2019-05-17 10:56:28.798208+00:00 2019-08-29 16:55:03.632309+00:00 0 110 https://dane.gov.pl/en/institution/110 Centrum Projektów Polska Cyfrowa administracja rządowa 2017-11-20 14:27:19.322310+00:00 19
379 https://dane.gov.pl/en/dataset/343/resource/379 Osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne według wieku, płci i sposobu otrzymywania świadczenia - stan w grudniu 2014 r. plik html 2015-07-16 11:22:05.812704+00:00 2019-08-10 06:08:16.435151+00:00 3 242 3 343 https://dane.gov.pl/en/dataset/343 2015-07-16 09:17:05.961092+00:00 2019-08-31 11:16:01.696331+00:00 0 20 https://dane.gov.pl/en/institution/20 Zakład Ubezpieczeń Społecznych administracja rządowa 2015-05-18 15:21:02.039917+00:00 118
22458 https://dane.gov.pl/en/dataset/859/resource/22458 PROW 2014-2020 styczeń 2020 r. plik xlsx 2020-03-06 07:11:15.021266+00:00 2020-03-06 07:11:15.043803+00:00 2 91 11 859 https://dane.gov.pl/en/dataset/859 2018-06-14 06:00:39.053798+00:00 2019-09-03 11:01:35.910216+00:00 1 31 https://dane.gov.pl/en/institution/31 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi administracja rządowa 2015-05-18 15:21:00.747242+00:00 42
14239 https://dane.gov.pl/en/dataset/1081/resource/14239 Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r plik pdf 2018-11-30 09:28:23.476726+00:00 2019-08-30 16:07:36.617744+00:00 1 231 64 1081 https://dane.gov.pl/en/dataset/1081 2018-01-08 07:27:10.336715+00:00 2019-08-30 16:07:35.829930+00:00 0 122 https://dane.gov.pl/en/institution/122 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej administracja rządowa 2018-01-04 12:43:49.855484+00:00 4
14022 https://dane.gov.pl/en/dataset/255/resource/14022 Osoby posługujące się fałszywymi dokumentami uprawniającymi do przekroczenia granicy/pobytu na terytorium RP ujawnione przez Straż Graniczną w okresie styczeń-wrzesień 2018 roku plik csv 2018-11-08 12:34:59.064943+00:00 2018-11-08 12:34:59.064949+00:00 3 109 0 255 https://dane.gov.pl/en/dataset/255 2017-02-21 11:20:36.011750+00:00 2019-09-04 11:34:18.007526+00:00 1 37 https://dane.gov.pl/en/institution/37 Komenda Główna Straży Granicznej administracja rządowa 2015-12-18 13:46:38.220631+00:00 15
19045 https://dane.gov.pl/en/dataset/859/resource/19045 PROW 2014-2020 czerwiec 2019 r. plik xlsx 2019-08-21 09:53:08.998854+00:00 2019-08-21 09:53:09.018491+00:00 2 175 4 859 https://dane.gov.pl/en/dataset/859 2018-06-14 06:00:39.053798+00:00 2019-09-03 11:01:35.910216+00:00 1 31 https://dane.gov.pl/en/institution/31 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi administracja rządowa 2015-05-18 15:21:00.747242+00:00 42
25492 https://dane.gov.pl/en/dataset/558/resource/25492 Wykaz zezwoleń: lipiec 2020 r. plik xls 2020-08-04 09:02:30.552584+00:00 2020-08-04 09:02:30.571648+00:00 2 15 8 558 https://dane.gov.pl/en/dataset/558 2017-11-30 09:01:55.812591+00:00 2019-09-02 08:10:59.458738+00:00 0 31 https://dane.gov.pl/en/institution/31 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi administracja rządowa 2015-05-18 15:21:00.747242+00:00 42
21258 https://dane.gov.pl/en/dataset/1214/resource/21258 Rynek wołowiny i cielęciny - notowania za okres: 30.12.2019-05.01.2020 r. plik xlsx 2020-01-16 09:10:40.495960+00:00 2020-01-16 09:10:40.516568+00:00 2 109 2 1214 https://dane.gov.pl/en/dataset/1214 2015-05-18 13:22:07.811223+00:00 2019-09-04 11:12:11.954499+00:00 0 31 https://dane.gov.pl/en/institution/31 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi administracja rządowa 2015-05-18 15:21:00.747242+00:00 42
14958 https://dane.gov.pl/en/dataset/1203/resource/14958 Rejestr umów zawartych w 2018 r. z osobami prawnymi plik xlsx 2019-01-17 12:16:11.554217+00:00 2019-07-19 15:18:04.745833+00:00 2 182 17 1203 https://dane.gov.pl/en/dataset/1203 2017-10-17 09:50:15.987989+00:00 2020-10-15 09:51:08.398058+00:00 2 43 https://dane.gov.pl/en/institution/43 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej administracja rządowa 2016-06-30 07:14:45.455994+00:00 28