Początek strony

Lista wszystkich zasobów na portalu Otwarte Dane - 2020-11-30

Raport zawiera wszystkie zbiory i zasoby udostępnione przez instytucje na portalu Otwarte Dane - serwisie internetowym Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej.
Raport jest w formacie CSV, który jest standardem dla otwartych danych. W celu uzyskania zasobu w układzie tabelarycznym należy pobrane dane zaimportować do aplikacji arkusza kalkulacyjnego, np. Excel, LibreOffice...

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 1 grudnia 2020, 15:21
  • Dane na dzień: 30 listopada 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Tabela wyświetla 10000 wierszy z 18655. Jeżeli chcesz zobaczyć cały plik pobierz zasób.

Liczba wyników na stronie:
id_zasobu link_zasobu nazwa typ format data_utworzenia_zasobu data_modyfikacji_zasobu stopien_otwartosci liczba_wyswietlen liczba_pobran id_zbioru_danych link_zbioru data_utworzenia_zbioru_danych data_modyfikacji_zbioru_danych liczba_obserwujacych id_instytucji link_instytucji tytul rodzaj data_utworzenia_instytucji liczba_udostepnionych_zbiorow_danych
3085 https://dane.gov.pl/en/dataset/839/resource/3085 Szkoły i placówki systemu oświaty - woj. mazowieckie 30.09.2015 r. plik xls 2014-05-27 08:33:15+00:00 2019-07-31 15:30:56.853109+00:00 2 1067 33 839 https://dane.gov.pl/en/dataset/839 2015-05-18 13:21:59.777329+00:00 2020-05-20 13:37:49.279947+00:00 3 12 https://dane.gov.pl/en/institution/12 Ministerstwo Edukacji Narodowej administracja rządowa 2015-05-18 15:21:01.283359+00:00 22
15098 https://dane.gov.pl/en/dataset/1002/resource/15098 Aneks statystyczny III kw. 2018 r. plik xlsx 2019-01-25 12:00:32.271607+00:00 2019-01-25 12:00:32.271613+00:00 2 83 17 1002 https://dane.gov.pl/en/dataset/1002 2015-05-18 13:22:39.796890+00:00 2020-11-17 15:04:31.948334+00:00 0 13 https://dane.gov.pl/en/institution/13 Ministerstwo Finansów administracja rządowa 2015-05-18 15:21:02.271933+00:00 56
508 https://dane.gov.pl/en/dataset/764/resource/508 Plan wydatków Resortu Finansów na 2015 r. - po nowelizacji plik xlsx 2017-08-30 13:31:00.805341+00:00 2017-08-30 13:31:00.805341+00:00 2 28 0 764 https://dane.gov.pl/en/dataset/764 2015-05-18 13:22:39.555327+00:00 2020-04-22 12:48:50.379174+00:00 0 13 https://dane.gov.pl/en/institution/13 Ministerstwo Finansów administracja rządowa 2015-05-18 15:21:02.271933+00:00 56
15388 https://dane.gov.pl/en/dataset/1040/resource/15388 Informacja o rynku na podstawie BZP 2018.12.31 plik doc 2019-02-05 09:11:59.060547+00:00 2019-07-19 13:03:54.534393+00:00 1 46 0 1040 https://dane.gov.pl/en/dataset/1040 2016-04-22 11:29:36.290405+00:00 2019-08-29 10:22:55.936258+00:00 0 18 https://dane.gov.pl/en/institution/18 Urząd Zamówień Publicznych administracja rządowa 2015-07-03 12:31:09.711307+00:00 9
18779 https://dane.gov.pl/en/dataset/1002/resource/18779 Informacja kwartalna o stanie finansów publicznych w I kwartale 2019 r. plik pdf 2019-08-01 07:04:52.328604+00:00 2019-10-31 13:34:21.801996+00:00 1 195 9 1002 https://dane.gov.pl/en/dataset/1002 2015-05-18 13:22:39.796890+00:00 2020-11-17 15:04:31.948334+00:00 0 13 https://dane.gov.pl/en/institution/13 Ministerstwo Finansów administracja rządowa 2015-05-18 15:21:02.271933+00:00 56
25998 https://dane.gov.pl/en/dataset/872/resource/25998 Dane o przychodach i kosztach samorządowych zakładów budżetowych (Rb30s) za II kwartał 2020 plik csv 2020-09-14 07:54:51.636397+00:00 2020-09-14 07:54:51.652875+00:00 3 46 8 872 https://dane.gov.pl/en/dataset/872 2016-12-14 10:00:14.374196+00:00 2019-09-04 09:56:07.763623+00:00 1 13 https://dane.gov.pl/en/institution/13 Ministerstwo Finansów administracja rządowa 2015-05-18 15:21:02.271933+00:00 56
15273 https://dane.gov.pl/en/dataset/1426/resource/15273 Liczba uczniów cudzoziemców według gmin - dane SIO według stanu na 30 września 2017 r. plik xlsx 2019-01-31 09:29:47.011578+00:00 2019-08-05 11:51:45.151250+00:00 2 264 42 1426 https://dane.gov.pl/en/dataset/1426 2019-01-31 09:28:26.663549+00:00 2020-06-24 14:48:24.766884+00:00 0 12 https://dane.gov.pl/en/institution/12 Ministerstwo Edukacji Narodowej administracja rządowa 2015-05-18 15:21:01.283359+00:00 22
18354 https://dane.gov.pl/en/dataset/1135/resource/18354 konkurs nr DE-WZP.263.1.2.2019 plik xls 2019-07-08 13:41:01.532669+00:00 2019-09-02 08:33:04.244923+00:00 2 269 6 1135 https://dane.gov.pl/en/dataset/1135 2017-02-15 12:12:03.385377+00:00 2020-10-14 12:20:11.843988+00:00 0 12 https://dane.gov.pl/en/institution/12 Ministerstwo Edukacji Narodowej administracja rządowa 2015-05-18 15:21:01.283359+00:00 22
4683 https://dane.gov.pl/en/dataset/1177/resource/4683 Zaległości budżetowe dane za 2017 rok plik csv 2018-06-29 12:31:03.328105+00:00 2020-06-19 13:16:19.374164+00:00 3 145 11 1177 https://dane.gov.pl/en/dataset/1177 2015-05-18 13:22:42.173453+00:00 2020-06-19 12:46:16.505793+00:00 0 13 https://dane.gov.pl/en/institution/13 Ministerstwo Finansów administracja rządowa 2015-05-18 15:21:02.271933+00:00 56
4678 https://dane.gov.pl/en/dataset/1057/resource/4678 Wpływy budżetowe dane za I półrocze 2016 roku plik csv 2018-06-29 12:11:33.609341+00:00 2020-06-19 12:27:08.208460+00:00 3 152 5 1057 https://dane.gov.pl/en/dataset/1057 2015-05-18 13:22:41.937136+00:00 2020-06-19 12:03:21.021614+00:00 0 13 https://dane.gov.pl/en/institution/13 Ministerstwo Finansów administracja rządowa 2015-05-18 15:21:02.271933+00:00 56
359 https://dane.gov.pl/en/dataset/764/resource/359 Plan dochodów Resortu Finansów na 2012 r. (plik XML) plik xml 2017-08-30 14:23:43.504890+00:00 2017-08-30 14:23:43.504890+00:00 3 39 0 764 https://dane.gov.pl/en/dataset/764 2015-05-18 13:22:39.555327+00:00 2020-04-22 12:48:50.379174+00:00 0 13 https://dane.gov.pl/en/institution/13 Ministerstwo Finansów administracja rządowa 2015-05-18 15:21:02.271933+00:00 56
3553 https://dane.gov.pl/en/dataset/872/resource/3553 Dane o należnościach jednostek samorządu terytorialnego za 3 kwartały 2016 r. plik csv 2017-03-15 14:54:28.154061+00:00 2017-03-15 14:54:30.763726+00:00 3 40 3 872 https://dane.gov.pl/en/dataset/872 2016-12-14 10:00:14.374196+00:00 2019-09-04 09:56:07.763623+00:00 1 13 https://dane.gov.pl/en/institution/13 Ministerstwo Finansów administracja rządowa 2015-05-18 15:21:02.271933+00:00 56
8268 https://dane.gov.pl/en/dataset/798/resource/8268 Raport z działalności infolinii podatkowej i celnej w okresie 2 stycznia - 2 maja 2017 r. plik pdf 2018-06-19 05:34:49.151210+00:00 2019-08-31 07:27:55.953186+00:00 1 68 3 798 https://dane.gov.pl/en/dataset/798 2018-06-19 03:32:59.080623+00:00 2020-06-01 11:48:45.109982+00:00 0 13 https://dane.gov.pl/en/institution/13 Ministerstwo Finansów administracja rządowa 2015-05-18 15:21:02.271933+00:00 56
23281 https://dane.gov.pl/en/dataset/1737/resource/23281 Nowe prawa jazdy wg płci i wieku III 2020 plik csv 2020-04-24 13:48:46.185826+00:00 2020-04-24 13:48:54.581883+00:00 3 184 15 1737 https://dane.gov.pl/en/dataset/1737 2019-11-21 08:06:06.505039+00:00 2020-10-15 09:25:31.846399+00:00 0 123 https://dane.gov.pl/en/institution/123 Ministerstwo Cyfryzacji administracja rządowa 2015-05-18 15:21:00.325477+00:00 32
2010 https://dane.gov.pl/en/dataset/508/resource/2010 Wnioski zakwalifikowane do finansowania w poprzednich konkursach projektów badawczych (własne, habilitacyjne, promotorskie) plik xml 2014-05-20 08:04:24+00:00 2019-08-15 14:43:24.855976+00:00 3 265 9 508 https://dane.gov.pl/en/dataset/508 2015-05-18 13:22:19.535414+00:00 2019-09-01 13:28:35.569538+00:00 0 15 https://dane.gov.pl/en/institution/15 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego administracja rządowa 2015-05-18 15:21:02.877112+00:00 47
26238 https://dane.gov.pl/en/dataset/171/resource/26238 Liczba podatników, którzy w 2020 r. przekazali 1% należnego podatku za 2019 r. na rzecz poszczególnych OPP plik xlsx 2020-09-30 10:17:52.754955+00:00 2020-09-30 10:17:52.773572+00:00 2 300 186 171 https://dane.gov.pl/en/dataset/171 2015-05-18 13:22:39.336419+00:00 2020-04-16 13:55:57.645444+00:00 2 13 https://dane.gov.pl/en/institution/13 Ministerstwo Finansów administracja rządowa 2015-05-18 15:21:02.271933+00:00 56
18697 https://dane.gov.pl/en/dataset/1671/resource/18697 Liczba uczniów i oddziałów wg specyfiki oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 plik xlsx 2019-07-26 11:53:35.502278+00:00 2019-08-25 03:22:32.916226+00:00 2 173 15 1671 https://dane.gov.pl/en/dataset/1671 2019-07-23 08:09:37.877002+00:00 2020-05-11 12:01:58.598059+00:00 0 12 https://dane.gov.pl/en/institution/12 Ministerstwo Edukacji Narodowej administracja rządowa 2015-05-18 15:21:01.283359+00:00 22
523 https://dane.gov.pl/en/dataset/764/resource/523 Plan dochodów Resortu Finansów na 2015 r. (plik XML) plik xml 2017-08-30 13:41:46.975749+00:00 2017-08-30 13:41:46.975749+00:00 3 21 1 764 https://dane.gov.pl/en/dataset/764 2015-05-18 13:22:39.555327+00:00 2020-04-22 12:48:50.379174+00:00 0 13 https://dane.gov.pl/en/institution/13 Ministerstwo Finansów administracja rządowa 2015-05-18 15:21:02.271933+00:00 56
7320 https://dane.gov.pl/en/dataset/708/resource/7320 Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych - maj 2018 plik xls 2018-06-05 12:35:48.380726+00:00 2018-06-05 12:35:48.380726+00:00 2 40 5 708 https://dane.gov.pl/en/dataset/708 2017-09-01 07:47:18.463651+00:00 2020-11-17 10:17:55.918687+00:00 1 13 https://dane.gov.pl/en/institution/13 Ministerstwo Finansów administracja rządowa 2015-05-18 15:21:02.271933+00:00 56
3593 https://dane.gov.pl/en/dataset/872/resource/3593 Dane o przychodach i kosztach samorządowych zakładów budżetowych (Rb30s) za II kwartały 2017 roku plik csv 2017-08-18 07:33:48.918083+00:00 2017-08-18 07:33:48.918083+00:00 3 17 1 872 https://dane.gov.pl/en/dataset/872 2016-12-14 10:00:14.374196+00:00 2019-09-04 09:56:07.763623+00:00 1 13 https://dane.gov.pl/en/institution/13 Ministerstwo Finansów administracja rządowa 2015-05-18 15:21:02.271933+00:00 56