Początek strony

Lista wszystkich zasobów na portalu Otwarte Dane - 2020-12-15

Raport zawiera wszystkie zbiory i zasoby udostępnione przez instytucje na portalu Otwarte Dane - serwisie internetowym Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej.
Raport jest w formacie CSV, który jest standardem dla otwartych danych. W celu uzyskania zasobu w układzie tabelarycznym należy pobrane dane zaimportować do aplikacji arkusza kalkulacyjnego, np. Excel, LibreOffice...

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 17 grudnia 2020, 13:00
  • Dane na dzień: 15 grudnia 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Tabela wyświetla 10000 wierszy z 18787. Jeżeli chcesz zobaczyć cały plik pobierz zasób.

Liczba wyników na stronie:
id_zasobu link_zasobu nazwa typ format data_utworzenia_zasobu data_modyfikacji_zasobu stopien_otwartosci liczba_wyswietlen liczba_pobran id_zbioru_danych link_zbioru data_utworzenia_zbioru_danych data_modyfikacji_zbioru_danych liczba_obserwujacych id_instytucji link_instytucji tytul rodzaj data_utworzenia_instytucji liczba_udostepnionych_zbiorow_danych
12505 https://dane.gov.pl/pl/dataset/987/resource/12505 2016_12_07_listaTopografiUkladowScalonych.csv plik csv 2016-12-07 07:20:45.891084+00:00 2017-01-12 18:23:25.940787+00:00 3 34 0 987 https://dane.gov.pl/pl/dataset/987 2016-07-01 10:45:18.444520+00:00 2020-10-05 10:07:46.104828+00:00 2 19 https://dane.gov.pl/pl/institution/19 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej administracja rządowa 2015-07-06 08:14:24.803760+00:00 15
12628 https://dane.gov.pl/pl/dataset/987/resource/12628 2018_01_10_listaTopografiUkladowScalonych.csv plik csv 2018-01-10 10:19:17.279475+00:00 2018-01-10 10:19:17.279475+00:00 3 9 0 987 https://dane.gov.pl/pl/dataset/987 2016-07-01 10:45:18.444520+00:00 2020-10-05 10:07:46.104828+00:00 2 19 https://dane.gov.pl/pl/institution/19 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej administracja rządowa 2015-07-06 08:14:24.803760+00:00 15
5955 https://dane.gov.pl/pl/dataset/891/resource/5955 Absencja chorobowa w I kw. 2016 r. z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według długości zaświadczenia lekarskiego plik xls 2016-10-04 11:19:41.441285+00:00 2016-10-04 11:19:42.110858+00:00 2 542 0 891 https://dane.gov.pl/pl/dataset/891 2016-10-04 09:17:51.309215+00:00 2019-08-31 23:14:17.707007+00:00 0 20 https://dane.gov.pl/pl/institution/20 Zakład Ubezpieczeń Społecznych administracja rządowa 2015-05-18 15:21:02.039917+00:00 122
5960 https://dane.gov.pl/pl/dataset/834/resource/5960 Inne przyczyny zdarzeń w 2017 r. plik csv 2018-05-21 08:32:34.741136+00:00 2019-06-15 03:49:21.064325+00:00 3 68 15 834 https://dane.gov.pl/pl/dataset/834 2016-06-15 08:12:32.467375+00:00 2019-09-03 13:01:38.748364+00:00 5 27 https://dane.gov.pl/pl/institution/27 Komenda Główna Policji administracja rządowa 2015-10-13 09:50:35.196017+00:00 4
14223 https://dane.gov.pl/pl/dataset/744/resource/14223 2018_11_30_listaWynalazkow plik html 2018-11-30 07:27:22.769007+00:00 2019-09-01 00:32:19.259865+00:00 3 41 2 744 https://dane.gov.pl/pl/dataset/744 2016-07-01 10:47:59.047317+00:00 2020-10-05 10:10:49.928984+00:00 8 19 https://dane.gov.pl/pl/institution/19 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej administracja rządowa 2015-07-06 08:14:24.803760+00:00 15
23463 https://dane.gov.pl/pl/dataset/1927/resource/23463 Wyniki kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy wg województw – I kwartał 2019 r. plik xls 2020-04-29 11:41:47.326924+00:00 2020-04-29 11:41:49.131414+00:00 2 127 3 1927 https://dane.gov.pl/pl/dataset/1927 2020-04-29 11:32:01.187801+00:00 2020-04-29 11:50:45.278431+00:00 0 20 https://dane.gov.pl/pl/institution/20 Zakład Ubezpieczeń Społecznych administracja rządowa 2015-05-18 15:21:02.039917+00:00 122
13692 https://dane.gov.pl/pl/dataset/987/resource/13692 2018_10_18_listaTopografiUkladowScalonych.csv plik csv 2018-10-18 06:45:37.958015+00:00 2018-10-18 06:45:37.958022+00:00 3 0 1 987 https://dane.gov.pl/pl/dataset/987 2016-07-01 10:45:18.444520+00:00 2020-10-05 10:07:46.104828+00:00 2 19 https://dane.gov.pl/pl/institution/19 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej administracja rządowa 2015-07-06 08:14:24.803760+00:00 15
22905 https://dane.gov.pl/pl/dataset/1067/resource/22905 2020_04_03_listaZnakowTowarowych.zip plik csv 2020-04-03 09:26:08.592732+00:00 2020-04-03 09:26:08.609152+00:00 3 27 3 1067 https://dane.gov.pl/pl/dataset/1067 2016-07-01 10:53:56.036089+00:00 2020-10-05 10:10:32.390605+00:00 4 19 https://dane.gov.pl/pl/institution/19 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej administracja rządowa 2015-07-06 08:14:24.803760+00:00 15
12736 https://dane.gov.pl/pl/dataset/987/resource/12736 2016_09_12_listaTopografiUkladowScalonych.csv plik csv 2016-09-12 05:07:11.692807+00:00 2017-01-12 10:09:35.487469+00:00 3 45 1 987 https://dane.gov.pl/pl/dataset/987 2016-07-01 10:45:18.444520+00:00 2020-10-05 10:07:46.104828+00:00 2 19 https://dane.gov.pl/pl/institution/19 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej administracja rządowa 2015-07-06 08:14:24.803760+00:00 15
3361 https://dane.gov.pl/pl/dataset/510/resource/3361 Liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015 w podziale na województwa oraz rodzaj placówki, która organizuje zajęcia plik xls 2015-03-16 08:18:02+00:00 2019-09-04 10:56:14.746938+00:00 2 271 8 510 https://dane.gov.pl/pl/dataset/510 2015-05-18 13:22:03.012620+00:00 2020-05-11 13:39:30.315574+00:00 0 12 https://dane.gov.pl/pl/institution/12 Ministerstwo Edukacji Narodowej administracja rządowa 2015-05-18 15:21:01.283359+00:00 22
7139 https://dane.gov.pl/pl/dataset/826/resource/7139 Orzeczenia pierwszorazowe dla celów rentowych z jednoczesną potrzebą rehabilitacji leczniczej wg płci osób badanych, przewidywanego okresu niezdolności do pracy i jednostek chorobowych - 2013 r. plik xls 2014-05-20 09:45:34+00:00 2019-06-14 14:30:21.875642+00:00 2 199 1 826 https://dane.gov.pl/pl/dataset/826 2015-05-18 13:22:23.096626+00:00 2019-08-29 09:58:55.559303+00:00 0 20 https://dane.gov.pl/pl/institution/20 Zakład Ubezpieczeń Społecznych administracja rządowa 2015-05-18 15:21:02.039917+00:00 122
19517 https://dane.gov.pl/pl/dataset/1067/resource/19517 2019_09_20_listaZnakowTowarowych.zip plik csv 2019-09-20 07:14:35.822483+00:00 2019-09-20 07:14:35.848162+00:00 3 126 2 1067 https://dane.gov.pl/pl/dataset/1067 2016-07-01 10:53:56.036089+00:00 2020-10-05 10:10:32.390605+00:00 4 19 https://dane.gov.pl/pl/institution/19 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej administracja rządowa 2015-07-06 08:14:24.803760+00:00 15
11785 https://dane.gov.pl/pl/dataset/1067/resource/11785 2016_12_19_listaZnakowTowarowych.csv plik csv 2016-12-19 06:09:49.061458+00:00 2017-01-13 04:59:07.249547+00:00 3 31 0 1067 https://dane.gov.pl/pl/dataset/1067 2016-07-01 10:53:56.036089+00:00 2020-10-05 10:10:32.390605+00:00 4 19 https://dane.gov.pl/pl/institution/19 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej administracja rządowa 2015-07-06 08:14:24.803760+00:00 15
17912 https://dane.gov.pl/pl/dataset/540/resource/17912 31.12.2016 STAN KADROWY plik xlsx 2019-06-14 10:53:24.536572+00:00 2019-08-14 23:36:51.967884+00:00 2 181 19 540 https://dane.gov.pl/pl/dataset/540 2018-02-14 06:43:39.020515+00:00 2020-12-01 07:50:55.079251+00:00 0 27 https://dane.gov.pl/pl/institution/27 Komenda Główna Policji administracja rządowa 2015-10-13 09:50:35.196017+00:00 4
20626 https://dane.gov.pl/pl/dataset/367/resource/20626 Rynek cukru - notowania za październik 2019 r. plik xlsx 2019-11-26 12:04:07.009615+00:00 2019-11-26 12:04:07.037866+00:00 2 201 11 367 https://dane.gov.pl/pl/dataset/367 2015-05-18 13:22:09.463550+00:00 2019-09-01 07:16:29.530067+00:00 0 31 https://dane.gov.pl/pl/institution/31 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi administracja rządowa 2015-05-18 15:21:00.747242+00:00 42
12380 https://dane.gov.pl/pl/dataset/987/resource/12380 2017_01_27_listaTopografiUkladowScalonych.csv plik csv 2017-01-27 07:07:57.397881+00:00 2017-01-27 07:14:55.392500+00:00 3 38 1 987 https://dane.gov.pl/pl/dataset/987 2016-07-01 10:45:18.444520+00:00 2020-10-05 10:07:46.104828+00:00 2 19 https://dane.gov.pl/pl/institution/19 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej administracja rządowa 2015-07-06 08:14:24.803760+00:00 15
5329 https://dane.gov.pl/pl/dataset/1061/resource/5329 Lista stypendystów MKiDN - 2015 r. plik xls 2018-01-05 14:36:05.943673+00:00 2019-07-24 04:46:32.548372+00:00 2 256 8 1061 https://dane.gov.pl/pl/dataset/1061 2018-01-05 13:35:26.709979+00:00 2019-08-25 18:08:52.536681+00:00 0 17 https://dane.gov.pl/pl/institution/17 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego administracja rządowa 2015-06-26 09:02:59.437622+00:00 15
6240 https://dane.gov.pl/pl/dataset/812/resource/6240 Wyniki kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy wg województw I kwartał 2014 r. plik xls 2015-02-06 13:46:36+00:00 2015-02-06 13:46:36+00:00 2 173 1 812 https://dane.gov.pl/pl/dataset/812 2015-05-18 13:22:22.476131+00:00 2019-09-03 10:19:35.154520+00:00 0 20 https://dane.gov.pl/pl/institution/20 Zakład Ubezpieczeń Społecznych administracja rządowa 2015-05-18 15:21:02.039917+00:00 122
21324 https://dane.gov.pl/pl/dataset/12/resource/21324 2020_01_23_listaRzecznikow.csv plik csv 2020-01-23 07:54:33.626535+00:00 2020-01-23 07:54:33.647582+00:00 3 94 1 12 https://dane.gov.pl/pl/dataset/12 2016-07-01 10:43:04.864702+00:00 2020-10-05 10:08:49.964175+00:00 6 19 https://dane.gov.pl/pl/institution/19 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej administracja rządowa 2015-07-06 08:14:24.803760+00:00 15
16248 https://dane.gov.pl/pl/dataset/220/resource/16248 Uczniowie uczący się języków obcych w roku szkolnym 2018/2019, z podziałem na typy szkół i województwa plik xlsx 2019-03-18 12:43:05.906017+00:00 2019-08-30 18:09:41.252107+00:00 2 251 92 220 https://dane.gov.pl/pl/dataset/220 2015-05-18 13:22:00.356736+00:00 2020-06-24 15:27:42.190372+00:00 0 12 https://dane.gov.pl/pl/institution/12 Ministerstwo Edukacji Narodowej administracja rządowa 2015-05-18 15:21:01.283359+00:00 22