Początek strony

Lista wszystkich zasobów na portalu Otwarte Dane - 2020-12-31

Raport zawiera wszystkie zbiory i zasoby udostępnione przez instytucje na portalu Otwarte Dane - serwisie internetowym Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej.
Raport jest w formacie CSV, który jest standardem dla otwartych danych. W celu uzyskania zasobu w układzie tabelarycznym należy pobrane dane zaimportować do aplikacji arkusza kalkulacyjnego, np. Excel, LibreOffice...

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 4 stycznia 2021, 09:02
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Tabela wyświetla 10000 wierszy z 18962. Jeżeli chcesz zobaczyć cały plik pobierz zasób.

Liczba wyników na stronie:
id_zasobu link_zasobu nazwa typ format data_utworzenia_zasobu data_modyfikacji_zasobu stopien_otwartosci liczba_wyswietlen liczba_pobran id_zbioru_danych link_zbioru data_utworzenia_zbioru_danych data_modyfikacji_zbioru_danych liczba_obserwujacych id_instytucji link_instytucji tytul rodzaj data_utworzenia_instytucji liczba_udostepnionych_zbiorow_danych
25028 https://dane.gov.pl/en/dataset/221/resource/25028 Lista koncesji poszukiwawczych, rozpoznawczych oraz wydobywczych dot. kopalin stałych (stan na dzień 30 czerwca 2020 r.) plik csv 2020-07-09 13:22:53.086043+00:00 2020-09-23 11:44:20.037504+00:00 3 358 20 221 https://dane.gov.pl/en/dataset/221 2018-01-15 07:03:49.054382+00:00 2020-12-07 14:41:48.200757+00:00 0 150 https://dane.gov.pl/en/institution/150 Ministerstwo Klimatu i Środowiska administracja rządowa 2019-11-28 11:05:31.201851+00:00 25
3050 https://dane.gov.pl/en/dataset/797/resource/3050 Nazwa stacji_Katowice plik csv 2016-10-24 15:02:05.417321+00:00 2019-09-04 06:20:03.028933+00:00 3 630 383 797 https://dane.gov.pl/en/dataset/797 2015-12-24 09:12:02.651338+00:00 2019-12-18 08:02:51.379284+00:00 0 130 https://dane.gov.pl/en/institution/130 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii administracja rządowa 2018-05-11 10:43:17.804678+00:00 33
22217 https://dane.gov.pl/en/dataset/1839/resource/22217 Szkoły wyższe wg uczelni w Gdańsku w latach 2005-17 plik csv 2018-10-11 07:09:39.146594+00:00 2019-07-08 11:11:14.446126+00:00 3 49 1 1839 https://dane.gov.pl/en/dataset/1839 2017-11-23 11:06:06.984497+00:00 2019-07-08 11:12:41.544373+00:00 0 44 https://dane.gov.pl/en/institution/44 UM Gdańsk administracja samorządowa 2016-08-09 13:31:12.016190+00:00 63
21081 https://dane.gov.pl/en/dataset/580/resource/21081 Rejestr JST (2019-12-31) plik csv 2019-12-31 11:29:12.448913+00:00 2020-01-31 06:56:04.035876+00:00 3 246 11 580 https://dane.gov.pl/en/dataset/580 2015-05-18 13:21:51.718634+00:00 2019-09-04 09:36:08.664824+00:00 2 10 https://dane.gov.pl/en/institution/10 Urząd Komunikacji Elektronicznej administracja rządowa 2015-05-18 15:21:00.528480+00:00 18
15614 https://dane.gov.pl/en/dataset/1054/resource/15614 Odmowy wjazdu cudzoziemcom na granicy zewnętrznej UE w 2018 roku - według obywatelstw i głównych przyczyn plik csv 2019-02-19 10:58:29.464365+00:00 2019-02-19 10:58:29.464371+00:00 3 176 2 1054 https://dane.gov.pl/en/dataset/1054 2017-02-21 12:27:45.475697+00:00 2019-09-03 17:39:43.530983+00:00 0 37 https://dane.gov.pl/en/institution/37 Komenda Główna Straży Granicznej administracja rządowa 2015-12-18 13:46:38.220631+00:00 15
2154 https://dane.gov.pl/en/dataset/699/resource/2154 Tabele wynikowe z badania Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2015 r. plik xlsx 2016-09-07 11:41:52.602939+00:00 2019-09-03 20:59:49.713601+00:00 2 247 82 699 https://dane.gov.pl/en/dataset/699 2015-05-18 13:21:57.652166+00:00 2019-09-03 20:57:49.786309+00:00 1 123 https://dane.gov.pl/en/institution/123 Ministerstwo Cyfryzacji administracja rządowa 2015-05-18 15:21:00.325477+00:00 32
17789 https://dane.gov.pl/en/dataset/1612/resource/17789 Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy Prawo energetyczne za I kw 2017 r. plik xlsx 2019-06-11 12:41:50.978486+00:00 2019-08-25 09:38:44.338865+00:00 2 131 2 1612 https://dane.gov.pl/en/dataset/1612 2019-06-11 12:41:50.905181+00:00 2019-08-25 14:10:51.165759+00:00 0 107 https://dane.gov.pl/en/institution/107 Urząd Regulacji Energetyki administracja rządowa 2017-10-23 12:20:40.693573+00:00 49
21349 https://dane.gov.pl/en/dataset/794/resource/21349 Cudzoziemcy przyjęci do Polski w 2019 r. (na podstawie Readmisji, Dublin III oraz innych umów i porozumień) plik csv 2020-01-23 09:58:19.431090+00:00 2020-01-23 09:58:19.446155+00:00 3 235 1 794 https://dane.gov.pl/en/dataset/794 2017-02-21 10:32:38.610430+00:00 2019-09-03 12:41:36.941784+00:00 0 37 https://dane.gov.pl/en/institution/37 Komenda Główna Straży Granicznej administracja rządowa 2015-12-18 13:46:38.220631+00:00 15
16129 https://dane.gov.pl/en/dataset/1433/resource/16129 2017_Załącznik C_Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez podmioty krajowe dla Europejskiej Agencji Kosmicznej w latach 2013-2017 plik csv 2019-03-12 14:08:10.060241+00:00 2019-03-12 14:08:10.060248+00:00 3 116 5 1433 https://dane.gov.pl/en/dataset/1433 2019-02-01 10:30:41.964808+00:00 2019-08-29 11:36:56.376948+00:00 0 144 https://dane.gov.pl/en/institution/144 Polska Agencja Kosmiczna administracja rządowa 2019-01-02 10:31:49.165363+00:00 2
22111 https://dane.gov.pl/en/dataset/1811/resource/22111 Wykaz imion dzieci urodzonych w latach 2015-2018 plik xlsx 2018-08-17 06:38:54.583026+00:00 2019-09-30 08:36:14.625429+00:00 2 990 685 1811 https://dane.gov.pl/en/dataset/1811 2017-11-23 09:30:01.633371+00:00 2019-09-30 08:36:14.644978+00:00 0 44 https://dane.gov.pl/en/institution/44 UM Gdańsk administracja samorządowa 2016-08-09 13:31:12.016190+00:00 63
7791 https://dane.gov.pl/en/dataset/1063/resource/7791 Wspólnotowa skrócona lista leśnego materiału podstawowego strona internetowa html 2017-12-29 13:25:21.586534+00:00 2019-08-28 22:18:38.046993+00:00 3 282 1 1063 https://dane.gov.pl/en/dataset/1063 2017-12-29 12:24:04.483855+00:00 2019-08-31 23:36:19.609033+00:00 0 97 https://dane.gov.pl/en/institution/97 Biuro Nasiennictwa Leśnego administracja rządowa 2017-05-04 12:57:42.828549+00:00 8
23887 https://dane.gov.pl/en/dataset/1577/resource/23887 Udział zatrudnienia w przedziałach wiekowych według grup stanowisk w 2019 r. plik csv 2020-05-22 07:04:30.062351+00:00 2020-06-22 05:03:02.612911+00:00 3 25 1 1577 https://dane.gov.pl/en/dataset/1577 2019-05-31 08:15:58.085582+00:00 2020-05-21 09:11:55.896101+00:00 0 39 https://dane.gov.pl/en/institution/39 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów administracja rządowa 2016-04-18 09:45:51.809866+00:00 20
7760 https://dane.gov.pl/en/dataset/855/resource/7760 KO.8230.12.2.2016 z 23.05.2016 plik xlsx 2017-07-18 11:45:46.420793+00:00 2017-07-18 11:45:46.420793+00:00 2 33 0 855 https://dane.gov.pl/en/dataset/855 2017-05-26 05:36:19.341479+00:00 2019-09-04 08:30:05.780079+00:00 0 96 https://dane.gov.pl/en/institution/96 Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych administracja rządowa 2017-04-28 12:51:27.723974+00:00 2
15579 https://dane.gov.pl/en/dataset/855/resource/15579 KO.8230.608.2018 z 17.01.2019 plik xlsx 2019-02-15 13:27:53.422895+00:00 2019-02-15 13:27:53.422901+00:00 2 0 0 855 https://dane.gov.pl/en/dataset/855 2017-05-26 05:36:19.341479+00:00 2019-09-04 08:30:05.780079+00:00 0 96 https://dane.gov.pl/en/institution/96 Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych administracja rządowa 2017-04-28 12:51:27.723974+00:00 2
18617 https://dane.gov.pl/en/dataset/855/resource/18617 KO.8230.24.6.2019 z 07.06.2019 plik xlsx 2019-07-19 11:42:38.656775+00:00 2019-09-02 12:45:05.975991+00:00 2 23 0 855 https://dane.gov.pl/en/dataset/855 2017-05-26 05:36:19.341479+00:00 2019-09-04 08:30:05.780079+00:00 0 96 https://dane.gov.pl/en/institution/96 Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych administracja rządowa 2017-04-28 12:51:27.723974+00:00 2
8703 https://dane.gov.pl/en/dataset/1054/resource/8703 Odmowy wjazdu cudzoziemcom na granicy zewnętrznej UE styczeń-grudzień 2017 roku plik csv 2018-02-05 14:52:00.544370+00:00 2018-02-05 14:52:00.544370+00:00 3 144 4 1054 https://dane.gov.pl/en/dataset/1054 2017-02-21 12:27:45.475697+00:00 2019-09-03 17:39:43.530983+00:00 0 37 https://dane.gov.pl/en/institution/37 Komenda Główna Straży Granicznej administracja rządowa 2015-12-18 13:46:38.220631+00:00 15
26853 https://dane.gov.pl/en/dataset/855/resource/26853 KO.8230.4.96.2019 z 08.07.2020 plik xlsx 2020-11-23 07:13:28.804843+00:00 2020-11-23 07:13:46.183249+00:00 3 95 1 855 https://dane.gov.pl/en/dataset/855 2017-05-26 05:36:19.341479+00:00 2019-09-04 08:30:05.780079+00:00 0 96 https://dane.gov.pl/en/institution/96 Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych administracja rządowa 2017-04-28 12:51:27.723974+00:00 2
23970 https://dane.gov.pl/en/dataset/855/resource/23970 KO.8230.106.2019 z 15.11.2019 plik xlsx 2020-05-25 11:19:34.161384+00:00 2020-05-25 11:20:02.554296+00:00 3 0 0 855 https://dane.gov.pl/en/dataset/855 2017-05-26 05:36:19.341479+00:00 2019-09-04 08:30:05.780079+00:00 0 96 https://dane.gov.pl/en/institution/96 Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych administracja rządowa 2017-04-28 12:51:27.723974+00:00 2
9163 https://dane.gov.pl/en/dataset/850/resource/9163 KO.8230.19.1.2017 z 27.09.2017 plik xlsx 2018-05-23 07:05:15.013768+00:00 2018-05-23 07:05:15.013768+00:00 2 12 0 850 https://dane.gov.pl/en/dataset/850 2017-05-26 06:25:54.498731+00:00 2019-09-04 10:36:09.855075+00:00 0 96 https://dane.gov.pl/en/institution/96 Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych administracja rządowa 2017-04-28 12:51:27.723974+00:00 2
11551 https://dane.gov.pl/en/dataset/855/resource/11551 KOZ.8230.155.2017 z 12.02.2018 plik xlsx 2018-08-06 06:11:33.612060+00:00 2018-08-06 06:11:33.612060+00:00 2 3 1 855 https://dane.gov.pl/en/dataset/855 2017-05-26 05:36:19.341479+00:00 2019-09-04 08:30:05.780079+00:00 0 96 https://dane.gov.pl/en/institution/96 Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych administracja rządowa 2017-04-28 12:51:27.723974+00:00 2