Początek strony

Lista wszystkich zasobów na portalu Otwarte Dane - 2021-01-15

Raport zawiera wszystkie zbiory i zasoby udostępnione przez instytucje na portalu Otwarte Dane - serwisie internetowym Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej.
Raport jest w formacie CSV, który jest standardem dla otwartych danych. W celu uzyskania zasobu w układzie tabelarycznym należy pobrane dane zaimportować do aplikacji arkusza kalkulacyjnego, np. Excel, LibreOffice...

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 17 stycznia 2021, 15:42
  • Dane na dzień: 15 stycznia 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Tabela wyświetla 10000 wierszy z 19011. Jeżeli chcesz zobaczyć cały plik pobierz zasób.

Liczba wyników na stronie:
id_zasobu link_zasobu nazwa typ format data_utworzenia_zasobu data_modyfikacji_zasobu stopien_otwartosci liczba_wyswietlen liczba_pobran id_zbioru_danych link_zbioru data_utworzenia_zbioru_danych data_modyfikacji_zbioru_danych liczba_obserwujacych id_instytucji link_instytucji tytul rodzaj data_utworzenia_instytucji liczba_udostepnionych_zbiorow_danych
18113 https://dane.gov.pl/en/dataset/1640/resource/18113 Metodology plik pdf 2019-06-24 12:41:57.739036+00:00 2019-06-24 13:14:10.564241+00:00 1 220 14 1640 https://dane.gov.pl/en/dataset/1640 2019-06-24 12:41:57.651466+00:00 2020-12-21 12:36:28.900142+00:00 0 13 https://dane.gov.pl/en/institution/13 Ministerstwo Finansów administracja rządowa 2015-05-18 15:21:02.271933+00:00 59
16387 https://dane.gov.pl/en/dataset/1262/resource/16387 Środki ochrony roślin usunięte z rejestru - luty 2019 r. plik xls 2019-03-22 07:20:44.904924+00:00 2019-08-10 02:58:14.299606+00:00 2 173 4 1262 https://dane.gov.pl/en/dataset/1262 2018-09-24 09:16:01.760934+00:00 2019-09-04 11:04:14.041986+00:00 0 31 https://dane.gov.pl/en/institution/31 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi administracja rządowa 2015-05-18 15:21:00.747242+00:00 42
337 https://dane.gov.pl/en/dataset/163/resource/337 Część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2017 r. plik 2018-06-07 10:23:09.862509+00:00 2019-08-28 14:50:27.738422+00:00 0 266 93 163 https://dane.gov.pl/en/dataset/163 2016-08-30 07:19:55.918194+00:00 2019-09-17 11:18:01.607286+00:00 0 13 https://dane.gov.pl/en/institution/13 Ministerstwo Finansów administracja rządowa 2015-05-18 15:21:02.271933+00:00 59
1186 https://dane.gov.pl/en/dataset/6/resource/1186 Dane adresowe Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej plik xls 2015-10-08 14:30:35.960008+00:00 2015-10-09 11:37:32.782844+00:00 2 224 60 6 https://dane.gov.pl/en/dataset/6 2015-10-08 12:28:31.129052+00:00 2019-08-20 09:33:55.669265+00:00 1 26 https://dane.gov.pl/en/institution/26 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów administracja rządowa 2015-09-01 08:12:22.616746+00:00 65
26212 https://dane.gov.pl/en/dataset/1009/resource/26212 Rejestr umów dotacyjnych MS zawartych w 2020 r. - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz zadania z zakresu zdrowia publicznego) plik csv 2020-09-25 13:15:14.673837+00:00 2020-09-25 13:15:14.698591+00:00 3 135 6 1009 https://dane.gov.pl/en/dataset/1009 2017-06-21 06:58:27.795300+00:00 2019-09-02 10:15:00.815438+00:00 0 11 https://dane.gov.pl/en/institution/11 Ministerstwo Sportu i Turystyki administracja rządowa 2015-05-18 15:21:00.907848+00:00 8
3855 https://dane.gov.pl/en/dataset/1174/resource/3855 Biuletyn Informacyjny UZP nr 3/2018 plik doc 2018-04-26 06:52:46.375354+00:00 2018-04-26 06:52:46.375354+00:00 1 77 4 1174 https://dane.gov.pl/en/dataset/1174 2018-04-26 04:50:28.072297+00:00 2019-09-04 11:04:14.716561+00:00 0 18 https://dane.gov.pl/en/institution/18 Urząd Zamówień Publicznych administracja rządowa 2015-07-03 12:31:09.711307+00:00 9
3077 https://dane.gov.pl/en/dataset/729/resource/3077 Dane ze stacji synoptycznych (JSON) api json 2017-10-05 12:05:29.864220+00:00 2019-08-30 09:45:30.389462+00:00 3 765 14 729 https://dane.gov.pl/en/dataset/729 2017-04-13 07:26:30.478521+00:00 2019-09-04 12:04:10.609386+00:00 2 89 https://dane.gov.pl/en/institution/89 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy administracja rządowa 2017-02-16 12:24:48.333888+00:00 5
16521 https://dane.gov.pl/en/dataset/1490/resource/16521 Sprawozdanie Rb-34 - przychody pozycje api json 2019-03-27 12:19:54.945934+00:00 2019-03-27 12:24:02.922951+00:00 3 55 0 1490 https://dane.gov.pl/en/dataset/1490 2019-03-25 11:59:43.831618+00:00 2019-09-04 11:14:09.336050+00:00 0 13 https://dane.gov.pl/en/institution/13 Ministerstwo Finansów administracja rządowa 2015-05-18 15:21:02.271933+00:00 59
17828 https://dane.gov.pl/en/dataset/983/resource/17828 Rynek baraniny - notowania za kwiecień 2019 r. plik xlsx 2019-06-13 06:07:20.136851+00:00 2019-09-02 00:08:48.694486+00:00 2 212 7 983 https://dane.gov.pl/en/dataset/983 2015-05-18 13:22:08.789847+00:00 2019-08-29 09:00:52.753955+00:00 0 31 https://dane.gov.pl/en/institution/31 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi administracja rządowa 2015-05-18 15:21:00.747242+00:00 42
27286 https://dane.gov.pl/en/dataset/1807/resource/27286 2020/09 - Zamknięte plik csv 2020-12-28 11:43:54.161413+00:00 2020-12-28 11:43:54.070467+00:00 3 28 0 1807 https://dane.gov.pl/en/dataset/1807 2019-09-19 06:39:31.492555+00:00 2020-12-29 11:17:16.719725+00:00 0 44 https://dane.gov.pl/en/institution/44 UM Gdańsk administracja samorządowa 2016-08-09 13:31:12.016190+00:00 63
3827 https://dane.gov.pl/en/dataset/1040/resource/3827 Informacja o rynku na podstawie BZP 2018.06.30 plik doc 2018-07-19 09:51:08.235034+00:00 2018-07-19 09:51:08.235034+00:00 1 26 7 1040 https://dane.gov.pl/en/dataset/1040 2016-04-22 11:29:36.290405+00:00 2019-08-29 10:22:55.936258+00:00 0 18 https://dane.gov.pl/en/institution/18 Urząd Zamówień Publicznych administracja rządowa 2015-07-03 12:31:09.711307+00:00 9
53 https://dane.gov.pl/en/dataset/299/resource/53 Informacja o działaniach podejmowanych w 2017 r. wobec Ministra Finansów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową plik pdf 2018-02-27 13:59:52.878493+00:00 2019-09-03 19:05:50.380508+00:00 1 73 19 299 https://dane.gov.pl/en/dataset/299 2017-06-30 09:14:43.751210+00:00 2019-09-04 11:18:10.144625+00:00 0 13 https://dane.gov.pl/en/institution/13 Ministerstwo Finansów administracja rządowa 2015-05-18 15:21:02.271933+00:00 59
25058 https://dane.gov.pl/en/dataset/697/resource/25058 2020_07_07_listaWzorowPrzemyslowych.csv plik csv 2020-07-10 11:20:38.235574+00:00 2020-07-10 11:20:38.248784+00:00 3 9 0 697 https://dane.gov.pl/en/dataset/697 2016-07-01 10:49:30.763848+00:00 2020-10-05 10:11:02.016841+00:00 1 19 https://dane.gov.pl/en/institution/19 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej administracja rządowa 2015-07-06 08:14:24.803760+00:00 15
14814 https://dane.gov.pl/en/dataset/730/resource/14814 Informacja o obrocie materiałem siewnym od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 plik xlsx 2019-01-08 11:04:34.267634+00:00 2019-09-02 16:21:08.883923+00:00 2 284 17 730 https://dane.gov.pl/en/dataset/730 2016-11-14 13:40:20.081547+00:00 2020-10-23 10:09:04.979967+00:00 0 49 https://dane.gov.pl/en/institution/49 Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa administracja rządowa 2016-10-19 08:08:48.860192+00:00 6
9412 https://dane.gov.pl/en/dataset/794/resource/9412 Cudzoziemcy przekazani z Polski w okresie styczeń-marzec 2018 roku (w tym readmisja, Dublin III, wydaleni na podstawie dec. o wydaleniu, inne) plik csv 2018-05-22 11:11:40.110031+00:00 2019-08-25 20:02:57.409670+00:00 3 153 1 794 https://dane.gov.pl/en/dataset/794 2017-02-21 10:32:38.610430+00:00 2019-09-03 12:41:36.941784+00:00 0 37 https://dane.gov.pl/en/institution/37 Komenda Główna Straży Granicznej administracja rządowa 2015-12-18 13:46:38.220631+00:00 15
26068 https://dane.gov.pl/en/dataset/524/resource/26068 2020_09_18_listaOznaczenGeograficznych.csv plik csv 2020-09-18 04:46:25.744007+00:00 2020-09-18 04:46:25.789738+00:00 3 95 4 524 https://dane.gov.pl/en/dataset/524 2016-07-01 10:39:01.862132+00:00 2020-10-05 10:08:24.131648+00:00 0 19 https://dane.gov.pl/en/institution/19 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej administracja rządowa 2015-07-06 08:14:24.803760+00:00 15
13154 https://dane.gov.pl/en/dataset/755/resource/13154 Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników od roku 1995 do III kwartału 2015 roku plik xls 2015-06-16 09:28:54.317967+00:00 2015-06-16 09:28:55.806919+00:00 2 222 9 755 https://dane.gov.pl/en/dataset/755 2015-05-18 13:22:31.144079+00:00 2019-08-29 08:50:55.172626+00:00 2 14 https://dane.gov.pl/en/institution/14 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala w Warszawie administracja rządowa 2015-05-18 15:21:02.485961+00:00 2
5329 https://dane.gov.pl/en/dataset/1061/resource/5329 Lista stypendystów MKiDN - 2015 r. plik xls 2018-01-05 14:36:05.943673+00:00 2019-07-24 04:46:32.548372+00:00 2 283 10 1061 https://dane.gov.pl/en/dataset/1061 2018-01-05 13:35:26.709979+00:00 2019-08-25 18:08:52.536681+00:00 0 17 https://dane.gov.pl/en/institution/17 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego administracja rządowa 2015-06-26 09:02:59.437622+00:00 15
7158 https://dane.gov.pl/en/dataset/464/resource/7158 2018_06_15_listaWzorowUzytkowych.csv plik html 2018-06-18 09:22:25.176494+00:00 2018-06-18 09:22:25.176494+00:00 3 11 0 464 https://dane.gov.pl/en/dataset/464 2016-07-01 10:51:53.536764+00:00 2020-10-05 10:09:45.944587+00:00 1 19 https://dane.gov.pl/en/institution/19 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej administracja rządowa 2015-07-06 08:14:24.803760+00:00 15
19174 https://dane.gov.pl/en/dataset/1191/resource/19174 Wykaz przedsiębiorców mających zezwolenia na handel hurtowy napojami alkoholowymi na dzień 2019.09.02 plik csv 2019-09-02 06:25:06.645106+00:00 2019-12-04 12:27:31.747329+00:00 3 349 90 1191 https://dane.gov.pl/en/dataset/1191 2016-03-21 12:17:47.617543+00:00 2021-01-05 07:53:15.920295+00:00 0 130 https://dane.gov.pl/en/institution/130 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii administracja rządowa 2018-05-11 10:43:17.804678+00:00 34